HALK EĞİTİM ONAYLI HİJYEN BELGESİ
0312 385 08 85

 HİJYEN EĞİTİMİ

      5 Temmuz 2013 Tarihinde giren  yönetmeliğe göre Hijyen eğitimi özellikle restoranlar  , iş yemekhaneleri ,konaklama hizmetleri sunan yerler, gıda üretimi yapan iş yerlerinde alınması  gereken bir eğitimdir. Genel anlamda   Hijyen denildiğinde sağlıklı steril (temizlenmiş ) ortam anlamına gelmektedir.
Hijyen Eğitim Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı  ,  İç İşleri Bakanlığı ile Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ortaklaşa bir çalışma sonucunda  hazırlandı.

HANGİ MESLEK ÇALIŞANLARI BU EĞİTİMİ ALMAK  ZORUNDADIR ?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

  HİJYEN EĞİTİMİ ALMAMA CEZASI NEDİR , NE KADARDIR?

Çalışanlar bu belgeyi almadan ilgili iş yerlerinde çalışmaya kalkarlarsa 250 ile 1000 TL arasında değişen miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacaklardır.

HANGİ HASTALIKLAR ÇALIŞMAYA ENGELDİR ?

Hijyen yönetmeliği kapsamında aşağıda saymış olduğumuz hastalıklara sahip bireyler, hastalığının bulaşıcı olmadığını belgeleyene kadar iş yerlerinde çalıştırılmaları yasaktır.

 • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
 • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
 • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.
 •