ISO 140001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 
ISO 14001 Tarihçesi
 
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardı'nın hazırlanmaya başlanması Rio'daki dünya zirvezinde alınan kararlar ve Rio Sözleşmesi’ndeki prensiplere dayanmaktadır.Dünya Zirvesi’nden 1 yıl sonra,  1993 yılında ISO tarafından,14000  uluslararası çevre yönetim standartlarını hazırlamak üzere, 50 farklı ülkenin temsilcilerinden bir komite kuruldu.Bu teknik komitenin çalışmaları sonucunda 1996 yılının Eylül ayında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi yayınlandı. ISO 14001 ilk yayınlandığı zmandan bu yana  daima  çevresel faktörleri göz önünde bulundurmuş olup bu duruma ISO 14001:2015 revizyonunda da öncelik vermektedir.
 
ISO 14001 NEDİR?
 
Küreselleşmenin artmasıyla birlikte  dünyanın sonsuz olmadığı anlaşılmıştır. Kaynakların hızla tükendiği, ürün ve faaliyetlerde çevre etkilerinin global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.İşte ISO 14001 Belgesi de kuruluşların   üretimden satışa kadar bütün aşamalarda çevresel faktörlerin dikkate alındığının kanıtını gösterir belgedir.
 
Neden 14001 Belgesi ?
  • Yayınlanan mevzuatlara tam anlamıyla uyum sağlanır.
  • Firmaların çevresel performansı bu sayede daha da artar
  • Çevreye verilen zararın önüne geçilmiş olur
  • Rekabet ortamında bir adım daha önde olunur.
  • Çevre etkilerinden dolayı kurumlara yansıyan maliyetler düşer.
  • Uluslararası pazarda kabul edinirlik artar.
  • Kirliliğinden kaynağı rahatça tespit edilir ve kök analizleriyle kontrol altına alınır.
  • Acil durumlara hazırlıklı hale gelinir.
  • İşetme itibarı ve Pazar payı artar.