İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?

İşçilerin ve misafirlerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken önlemlere iş sağlığı ve güvenliği denir.

OHSAS 18001 Belgesi Nedir?

Bu standartlar ile kurulan sistemin bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek OHSAS 18001 standardına uygun olup olmadığı denetlenme sonucunda uygunluğunu ifade eden belgeye OHSAS 18001 belgesi denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminde temel görevler şunlardır;

  1. Tehlikeleri tanımlama,
  2. Her tehlike için risk boyutlarını tahmin etmek,
  3. Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına alabilmek,
  4. Her işçiyi kendine fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak,

Belirlenen amaçlara ulaşmak dolayısıyla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin sorumluluğundadır.

OHSAS 18001’in Şirketinize Yararları Nelerdir?

  • Ana üreticilerin ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine üstünlük sağlanmasının,pazarda eşit haklara sahip olmasını sağlar.
  • Karlılığı arttırmak,
  • ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kanyakların korunmasını sağlamak,
  • Motivasyon ve katılımı arttırmak.