HELAL GIDA BELGESİ

Son zamanlarda insanların gündelik yaşantılarında geçmişe göre daha bilinçli olduğu ve değer yargılarını ön planda tutan bir yaşam tarzı benimsediği bilinen bir gerçektir. Neredeyse her alanda yiyeceği et, ekmek vb tüm ürünler dahil hatta tatile gidecekken bile kendi değerlerini önemseyen otellerin tercih edildiği bir dönemdeyiz.

Ürün veya hizmet sunan işletmeler bu gelişmeler karşısında müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve yaşadığı coğrafyanın değer yargılarına önem verdiğini göstermek amacıyla değişime hızlı bir şekilde uyum sağlamak zorundadır.

Bu durum karşısında işletmelerin HELAL GIDA belgelerini temin etmeleri lüks olmaktan çıkmış bir gereklilik halini almıştır.

Siz işletme olarak ‘bizim ürünlerimiz helal’’, ‘biz zararlı madde koymayız’’, ‘kendimizin yemediği şeyi satmayız’’ gibi cümleler kursanız da müşterileriniz bunların hepsinin denetimli kayıtlarını görmek isteyecektir. Bunun için helal gıda belgesinin şartlarını sağlamak ve belgelendirmek konusunda ne kadar hızlı davranırsanız işletmenizin gelişimini aynı hızla sağlamış olursunuz.