Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sigmacert ‘in , 5544 sayılı kanun ile belirlenmiş ve farklı tarihlerde tebliğleri yapılmış mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesinin tahsisi için sınav ve belgelendirme aşamalarının gerçekleştirilmesinde gerekli kişisel verilerin işlemesi gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) 8 Aralık 2021’de resmî sitesinde yayımlamış olduğu duyuruda; 25.11.2021 tarihli 2021/1178 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı (“Program”)’nın yürürlüğe konulduğunu ilan etmiştir.

Program kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi, Veri Koruma Görevlisi veya Veri Koruma Görevlisi adayının belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesi ve belgelendirme yöntemi ile ilgili bütün esaslar belirlenmiştir.

Bu veriler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile paylaşılabilir.

Kişisel veriler Aday Başvuru Formu veya tek nokta başvuruları içinde firmalardan talep edilen dokümanların içeriğinden temin edilebilir.

Edinilen kişisel veriler MYK mevzuatı gereğince belge geçerlilik süresine ilave olarak 5 yıl ve en fazla 10 yıl süre ile saklanacaktır. Sınav ve belgelendirme sürecinde alınan kamera kayıtları 1 yıl süresince saklanacaktır.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN 5 Maddesinin 2 fıkrasının ç bendi gereğince, Sigmacert.’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumlarında gerekli kurumlar ile paylaşılabilecektir. İlgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN 11 Maddesi gereği tüm veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir;

Sigmacert’e başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etmek,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda belirtilen haklarınız konusundaki taleplerinizi ıslak imzalı olarak tarafımıza ulaştırmanız halinde gerekli işlemler yapılacaktır. Ayrıca bir maliyet oluşması halinde Kuruluşumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret alınacaktır.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

iş bu çerez politikamız, Sigmacert (“şirket”) olarak https://sigmacert.com internet sitemizde siz değerli ziyaretçilerimize daha kaliteli ve kişiselleştirilmiş hizmet sunabilmek amacıyla çerez (cookie) kullanımımızın esaslarını bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1- çerez nedir

çerez, ziyaret edilen bir web sayfası tarafından bilgisayarınızda depolanan bilgilerdir. çerezler zararlı yazılımlar veya bilgisayarına zarar veren uygulamalar değildir. aksine çerezler ziyaret etmiş olduğunuz web sayfalarının bir önceki ziyaretinizce yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanması sağlamak amacıyla kullanılmakta bu sayede ikinci ve sonraki ziyaretlerde doğru yapılandırma ve doğru bilgilendirme ile daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

2- Ne çeşit çerezler kullanılmaktadır?

çerezler çoğu zaman aşağıda detaylandırılan şekillerde sınıflandırılmaktadır:

Kurum Çerezleri

kurum çerezleri, web sayfasını ziyaret eden kullanıcının sayfa görüntülemesi ve ayrıca sayfada bulunan oturum sayısı ve kullanıcı sayısını hesaplama gibi amaçlar için kullanılır. web sayfası ilk önce kurum çerez kullanarak verilere erişir ve sayfası için genel analizini ve raporunu çıkarabilir.

üçüncü taraf çerezler

üçüncü taraf çerezler, ziyaret edilen web sayfasın oluşturduğu çerezlerden çok ziyaret edilen web sayfası dışına kalan başka öğelerin çerezlerini ifade etmektedir. sosyal eklentiler, reklamlar veya site eklentileri gibi uygulamalar ile birlikte üçüncü taraf çerezler takip edilir ve davranışsal eylemler kontrol edilebilir. örneğin: bir web sayfası içerisinde youtube bağlantısı eklendiğinde bu bağlantıya her basıldığında tarayıcıya youtube çerezi eklenecektir.

oturum çerezleri

oturum çerezleri, web sayfasına bağlantı sağlayan ve burada oturum açan kullanıcıların takibi için kullanılır. özellikle alışveriş eylemlerinin takibi, sepete eklenen ürünleri hatırlamak vb. işlemlerde kullanılır. bu çerezler tarayıcının kapanması ile silinir.

kalıcı çerezler

kalıcı çerezler, internet erişimi için kullanılan tarayıcıların kapanması sonrasında dahil tutulabilen çerez çeşididir. özellikle kullanıcı adı ve şifre kullanımı için yoğunlukla kullanılmaktadır.

güvenli çerezler

güvenli çerezler, yalnızca https yani ssl sertifikasına sahip web sayfaları güvenli çerezleri, yani şifreli veri içeren işlemleri kontrol etmek için kullanılır.

3- bizler çerezleri nasıl ve neden kullanıyoruz?

şirket olarak bizler ise web sitemizde kullanabileceğimiz çerezleri sizler için aşağıdaki gibi kategorize ettik:

kesinlikle gerekli

verim ve işlevsellik

pazarlama

kesinlikle gerekli çerezler web sayfamızda dolaşmanıza ve güvenli alanlar gibi temel özellikleri kullanmanıza izin verir.

adsağlayıcıaçıklamaveri yaşam döngüsü
_uetviddoubleclick.netbu, microsoft bing ads tarafından kullanılan bir tanımlama bilgisidir ve bir izleme tanımlama bilgisidir. 14 gün web sitemizi daha önce ziyaret etmiş bir kullanıcıyla iletişim kurmamızı sağlar.14 gün
phpsessıdsigmacert.comkullanıcı oturumunun sorunsuz gerçekleştirilmesi için kullanılmaktadır.oturum sona erene kadar
ondsessıonıdsigmacert.comcanlı desteğe bağlanan kullanıcının benzersiz id’si. aynı kullanıcıyı tanımak için kullanılmaktadır.20 yıl
ondsessıonıdcountsigmacert.comcanlı desteğe bağlanan kullanıcının daha önce kaç kez siteyi ziyaret ettiği bilgisi için kullanılmaktadır.20 yıl
dsıddoubleclick.netbu çerez kullanıcıya bir kimlik numarası vermek amacıyla kullanılmaktadır.14 gün

verim ve işlevsellik için kullanılan çerezler sizlere hizmetlerimizi daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde aktarabilmek ve sizlere daha işlevsel hizmet sunabilmek adına kullanılmaktadır. bu çerezler için öncelikle açık rızanıza başvuruyor ve sizlerin vermiş olduğu izin sonrasında işleme faaliyetine başlıyoruz. rıza vermediğiniz hiçbir durumda kesinlikle gerekli olan çerezler hariç veri işleme yapılmamaktadır.

adsağlayıcıaçıklamaveri yaşam döngüsü
aıdgooglekullanıcıların farklı cihazlardaki hareketlerini eşleştirmek için kullanılır.14 ay
datrfacebooktarayıcıyı belirleyebilmek için kullanılır.2 yıl
dpr, fr, sb, wdfacebookfacebook servislerinin doğru şekilde çalışabilmesi için kullanılır.2 yıl
c_userfacebookmevcutta facebook üzerinde oturum açmış olan kullanıcının kullanıcı kimliğini içerir.1 yıl
xsfacebookoturum bilgilerini şifreli şekilde saklamak için kullanılır.1 yıl
spinfacebookfacebook reklamveren çerezleri, sosyal kampanyalar hakkında rapor oluşturmak, kampanya kurulumunu gidermek ve kampanya sitelerindeki ve dışındaki davranış eğilimlerine dayalı hedefleme için toplu kitle havuzları oluşturmak için kullanılır.1 gün
apısıd, sapısıd, sıd, ssıdgoogleyoutube videolarının çalıştırılabilmesi için kullanılır.2 yıl
nıdgoogleyoutube videolarının çalıştırılabilmesi için kullanılır.6 ay
_secure-*googlegüvenlik amaçlarıyla kullanılmaktadır.2 yıl
otzgooglekullanıcı tercihlerinin hatırlanması için kullanılır.1 ay
_gat_ua-*google analyticsgoogle analytics tarafından istekleri kısmak için kullanılır.90 gün
google analyticsziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistiksel veriler üretmek için kullanılan bir kimliği kaydeder.2 yıl
google analyticsziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistiksel veriler üretmek için kullanılan bir kimliği kaydeder.24 saat

pazarlama çerezleri, web sayfamıza yaptığınız ziyareti, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve takip ettiğiniz bağlantılar dahil olmak üzere diğer web sitelerini, uygulamaları ve çevrimiçi hizmetleri izlememizi ve bu sayede web sitemizde size hedefli reklamlar göstermemizi sağlar. diğer kullanmış olduğumuz çerezlerin yanı sıra, listede belirtmiş olduğumuz üçüncü taraflar da yine izninizle beraber, bilgisayarınıza ilgili çerezleri eklemekte ve kullanmaktadır.

adsağlayıcıaçıklamaveri yaşam döngüsü
_fbpfacebookfacebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerin gerçek zamanlı teklifleri gibi çeşitli reklam ürünlerini görüntülemek için kullanılır.6 ay
1p_jargoogleziyaretçi kullanım bilgilerini tutmak için kullanılır.1 ay
anıdgooglereklamlama amaçlarıyla kullanılır.2 yıl
sıdccgoogleziyaretçi kullanım bilgilerini tutmak için kullanılır.1 yıl
hsıddoubleclick.netçevrimiçi ziyaretçinin profilini çıkarabilmek ve böylece diğer sitelerde ilgili reklamları sunabilmek için kullanılmaktadır.1 yıl
iddoubleclick.netçevrimiçi ziyaretçinin profilini çıkarabilmek ve böylece diğer sitelerde ilgili reklamları sunabilmek için kullanılmaktadır.oturum sona erene kadar
Yapılandırma ayarlarıaçıklamagoogle analytics ile alakalıgoogle
ads ile alakalı
otomatik olarak etkinlik algılama özelliğini yönetingoogle etiketinin ilişkili hedeflerde ölçüm için ne tür etkinlikleri otomatik olarak algılayacağını yapılandırın.evetevet
alanlarınızı yapılandırınweb alanları arası ölçüm için bir alan listesi belirleyin.evetevet
kullanıcı tarafından sağlanan veri özelliklerine izin verkullanıcı tarafından sağlanan verileri verileri kabul eden hedef ürünler söz konusu olduğunda google etiketinizin bu verilerin ölçüme dahil edilmesine izin verip vermeyeceğini yapılandırın.şu anda hayırevet
universal analytics etkinliklerini toplayınweb sitenizde universal analytics’ten ga() özel etkinliği, zamanlama veya istisna çağrısı gerçekleştiğinde etkinlik toplayın.evetşu anda hayır
dahili trafiği tanımlayıntrafiğinin dahili olarak işaretlenmesi gereken ıp adreslerini tanımlayın.evetşu anda hayır
istenmeyen yönlendirmeleri listeleyintrafiğinin yönlendirme olarak sayılmaması gereken alanları belirtin.evetşu anda hayır
oturum zaman aşımını düzenleyinoturumların ne kadar sürebileceğini ayarlayın.evetşu anda hayır
çerez ayarlarını geçersiz kılınçerezlerin ne kadar süreyle geçerli olacağını ve nasıl güncelleneceğini değiştirin.evetşu anda hayır
google hizmetlerinde veri kullanımını yönetinreklamcılık amacıyla avrupa ekonomik alanı’ndaki (aea) son kullanıcılara ait izni alınan verileri alabilecek google hizmetlerini seçin.evetevet

4- çerezleri nasıl siler veya engellersiniz

  1. taraf firmaların çerez politikaları için daha detaylı bilgi aşağıdaki gibidir; google analytics (https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=tr) facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

herhangi bir zamanda izin verdiğiniz çerezlerin kullanılmamasını sağlayabilirsiniz. kullanılan çerezlerin silinmesi durumunda web sayfamız sizden tekrar izin alıncaya kadar çerez işlemesi yapmayacaktır. sayfayı yeniden yüklediğiniz durumunda çerez kullanımı için tekrar açık rızanıza başvurulacaktır. açık rıza vermeniz durumunda çerezler işlenebilecek aksi halde işlenemeyecektir. çerezleri nasıl sileceğinize yol göstermesi amacıyla 4 (dört) tarayıcının kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

ınternet explorer için çerez ayarları
firefox için çerez ayarları
chrome için çerez ayarları
safari için çerez ayarları

yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için; www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

5- haklarınız nelerdir

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; belgelendirme@sigmacert.com.tr e-mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Bahçekapı Mahallesi Sanayi Bulvarı Şaşmaz Business Plaza 2. Kat No:18/25 Etimesgut / ANKARA adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. yapacağınız başvuruyu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.