BASINÇLI KAPLAR
BASINÇLI KAPLAR

BASINÇLI KAPLAR CE BELGESİ NEDİR?
CE belgesi ürün veya ürünlere belli kriterlere, testlere göre verilen belgedir. CE belgesi Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Bu işarete sahip olmayan ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisine giremez. Gerekli mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bile bu işarete sahip olmayan ürünlerin iç piyasaya da sunulması mümkün değildir.

KAPSAMI
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB), maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarımı, imalatı ve uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsar.

Bu Yönetmelik aşağıda özellikleri belirtilen maddeleri kapsamaz:

Herhangi bir akışkan veya maddeyi, kıyı veya açıkta bulunan bir tesise ya da bu tesisten taşımak için tasarlanmış, özellikle boru hatları için tasarlanmış olan ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak ve bu cihazdan başlayacak boru veya boru sistemini de içeren boru hattı. (Basınç düşürme istasyonları veya basınç istasyonlarında bulunabilecek standart basınçlı ekipmanlar hariç).
Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve bunların ilgili özel aksesuarları.

UYGULAMA
Basınçlı kap CE Belgesi için hazırlanması gereken doküman teknik dosyadır. Dosyanın içerisine ürün ve ürün bileşenlerine ait teknik bilgiler ürün kullanım, tamir ve bakım kılavuzu, firmaya ait adres, iletişim, ticaret sicil gazetesi vb. gibi bilgiler, analizlerin raporları, ürünle ilgili kullanılan tüm standartlar ve yönetmelikler konulmalıdır. Basınçlı kaplar CE Belgesi alıp ürünlerinin iç piyasada ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde serbestçe dolaşmasını isteyen firmalar, yönetmelikte belirtilen güvenlik testlerini ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmelidir.

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB)

DENETİM SÜRECİ
Onaylanmış kuruluş teknik dosya incelemesini yapar ve üretim hattını, diğer birimleri denetleyerek başarılı olan firmalara basit basınçlı kaplar için CE Belgesi verilir.

TOP