ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi
ÇED – Çevresel Etki Değerlendirmesi

ÇED NEDİR?
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevreye olan etkilerini önceden değerlendirmek ve bu etkileri azaltmak için gerçekleştirilen bir süreçtir. ÇED, Ülkemizdeki yatırım projelerinin, planların ve politikaların çevresel etkilerini belirlemeyi, azaltmayı veya önlemeyi hedefler.

ÇED sürecinde, proje veya planın çevreye olan olası etkileri değerlendirilir ve gerekli önlemler alınır. Bu süreçte kamuoyunun katılımı da sağlanarak proje hakkında bilgilendirme yapılır ve görüşler alınır.

ÇED RAPORU NEDİR?
ÇED raporu ise bir projenin çevresel etkisini ortaya koyan resmi bir belgedir. Bu raporlarla beraber yapılan incelemeler sonucunda proje ya da plan uygun görülürse ÇED olumlu kararı verilir. Eğer olumsuz sonuçlar tespit edilirse ise ÇED reddedilebilir.
ÇED faaliyetleri ile ilgili yasal süreç 29.07.2022 tarihli ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Yönetmeliğinde yer almaktadır.
ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Listeler içerisinde yer almayan faaliyetler için de ÇED Kapsam Dışı Görüşü alınması için müracaatta bulunmak gerekmektedir.

TOP