Çevre Görevlisi Danışmanlığı
Çevre Görevlisi Danışmanlığı

Çevre görevlisi danışmanlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlara çevresel mevzuatlara uygun şekilde hareket etmelerinde yardımcı olmak amacıyla verilen bir hizmettir. Çevre görevlisi danışmanları, şirketlerin çevresel etkilerini değerlendirir, çevre yönetim sistemleri oluşturur ve uygular, gerekli izin ve belgeleri takip eder, yasal düzenlemelere uyum sağlar.

Bu danışmanlık hizmeti kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilebilir:

1. Çevresel mevzuatın takibi
2. İzin ve belge süreçlerinin yönetimi
3. ÇED sürecinin yönetimi
4. Atık yönetimi
5. Enerji verimliliği çalışmaları
6. Su kaynaklarının korunması
7. Eğitim faaliyetleri

Çevre görevlisi danışmanlığı hizmetinden faydalanan şirketler hem yasal gereklilikleri yerine getirmiş olurlar hem de sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda hareket edebilme imkanına sahip olurlar. Bu sayede çeşitli ekonomik avantajlar elde edebilirler ve itibarlarını artırabilirler.

TOP