Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için bilimsel ve teknik prensipleri kullanarak çözümler üreten bir mühendislik disiplinidir.

Çevre mühendisleri, su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların korunması ve yönetimi, atık yönetimi, çevresel etkilerin değerlendirilmesi gibi konularla ilgilenirler. Bu kapsamda şu faaliyetleri gerçekleştirirler:

1. Su kaynaklarının yönetimi
2. Atık yönetimi
3. Hava kirliliği kontrolü4. Çevresel etki değerlendirme: Yeni projelerin çevresel etkilerini değerlendirerek olası riskleri ortaya koyma ve bu risklerin minimize edilmesine ilişkin önerilerde bulunma görevini üstlenirler.
5. İklim değişikliği ile mücadele
6. Çevre düzenlemelerine uyum
7. Eğitim faaliyetleri

Çevre mühendisliği hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde görev alabilecek geniş bir iş imkanına sahiptir.

 

TOP