Çevresel Risk Analizi
Çevresel Risk Analizi

Çevresel risk analizi, çeşitli faaliyetlerin çevreye olan olası etkilerini belirlemek ve bu etkilerin yönetilmesi için stratejiler geliştirmek amacıyla yapılan bir süreçtir. Bu analiz genellikle çevre mühendisleri, çevre bilimcileri ve diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Çevresel risk analizinde aşağıdaki adımlar genellikle izlenir:

1. Tehdit tanımlama
2. Risk değerlendirmesi
3. Etki analizi
4. Risk yönetimi
5. İzleme ve revizyon

Çevresel risk analizi endüstriyel tesislerde, inşaat projelerinde veya yeni ürün geliştirme süreçlerinde kullanılabilir. Aynı zamanda yerel veya ulusal düzeyde planlanan şehircilik projelerinin de doğal yaşam üzerindeki potansiyel etkisinin anlaşılmasında kullanılabilir.

TOP