Endüstriyel Kazalar
Endüstriyel Kazalar

Endüstriyel kazalar, endüstriyel faaliyetlerin yürütülmesi sırasında meydana gelen istenmeyen olaylardır. Bu kazalar, işçilerin yaralanması veya ölümü, maddi hasarlar veya çevresel etkiler gibi sonuçlar doğurabilir.

Endüstriyel kazalara neden olan faktörler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

1. İnsan faktörleri
2. Ekipman ve tesisat hataları
3. Tehlikeli maddelerin kullanımı
4. Çevresel faktörler
5. Yetersiz risk değerlendirmesi

TOP