Sıfır Atık
Sıfır Atık

Sıfır atık, tüketim ve üretim süreçlerinde atığın oluşumunu en aza indirmeyi ve mümkün olduğunca geri dönüşüm, yeniden kullanım veya enerji üretimi gibi yöntemlerle atıkların bertarafını sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Sıfır atık kavramı, sadece çevresel faydalar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik eder.

Sıfır atık stratejileri şunları içerebilir:

1. Azaltma
2. Yeniden Kullanım
3. Geri Dönüşüm
4. Kompostlama
5. Enerji Üretimi

TOP