EĞİTİMLER

 • Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Eğitimleri
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi
 • Kurumsal Gönüllülük Programı Eğitimi
 • Sorumlu Satınalma Eğitimi
 • Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik
 • Entegre Raporlama
 • Üst Yönetim Bilgilendirmeleri
 • İklim Değişimi Yönetimi
 • Sera Gazı Emisyonları Yönetimi
 • Su Yönetimi (ISO 14046)
 • Stratejik Planlama Eğitimi
 • ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması Eğitimi
 • İsteğe bağlı özel eğitimler
TOP