ISO Başdenetçilik Eğitimi

Baş Denetçi Nedir?

ISO 9001 Baş Denetçi eğitimi, yaygın olarak kabul gören denetim ilkelerini, prosedürlerini ve tekniklerini uygulayarak bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı geliştirmenizi sağlar.

ISO Baş Denetçilik Eğitimleri yönetim sistemlerinin standart maddelerine göre denetim yapılmasının öğretilmesi ve bu becerilerin kazanılması için yapılan bir eğitimdir.

Katılımcılar 5 gün/40 saat eğitim aldıktan sonra bir sınava tabi tutulurlar ve sınavı geçtikten sonra önce 15 adam/gün denetim ile denetçi, sonrasında 10 adam/gün daha denetim yaptıktan sonra Baş Denetçilik Unvanını alarak belgelendirme kuruluşları ile çalışabilirler.

Katılımcı hangi standartta kendini geliştirmek istiyorsa o standardın eğitimini 5 gün/40 saat almak durumundadır.

https://www.egitimsepeti.com.tr/bas-denetcilik-egitimleri/