GAZ YAKAN CİHAZLAR
GAZ YAKAN CİHAZLAR

GAZ YAKAN CİHAZLAR CE BELGESİ NEDİR?
CE belgesi ürün veya ürünlere belli kriterlere, testlere göre verilen belgedir. CE belgesi Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Bu işarete sahip olmayan ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisine giremez. Gerekli mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bile bu işarete sahip olmayan ürünlerin iç piyasaya da sunulması mümkün değildir.

KAPSAMI
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği’ne göre konut ve sanayide kullanılan ve gazla çalışan her türlü ürünü kapsar.

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirmeyen cihazlar:

Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanılan cihazlar
Hava taşıtları ve demiryollarında kullanılan cihazlar
Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için cihazlar

UYGULAMA
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamında cihaz ve donanımların uygunluk değerlendirme prosedürleri aşağıdaki gibidir :

Modül B: AB Tip İncelemesi – Üretim Tipi
Modül C2: Üretimin dahili kontrolü ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesine dayalı tipe uygunluk
Modül D: Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tip uygunluk
Modül E: Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk
Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk
Dosyanın içerisine cihaz ya da donanımın genel bir tanımı, tasarım uygunluğu ve imalat resimleri ve bileşenlerin şemaları, alt grupları, devreleri vb., standartların bir listesi, yapılan tasarım hesaplamalar ve gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları, deney raporları, cihazlar için kurulum ve kullanma talimatları, donanımlar için bir cihaz teşkil etmek üzere donanımın nasıl yerleştirilmesi ya da monte edilmesi gerektiğine dair talimatları içermelidir.

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2016/426/AB)

DENETİM SÜRECİ
Teknik dosya oluşturmalıdır. Onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar, ürünün teknik tasarımını inceleyerek yönetmeliğe uygun şekilde üretildiğini ve yönetmelik gereksinimlerini karşıladığını doğrular.

TOP