ÇEREZLER
ÇEREZLER

Dünyada birçok farklı ülkede fazla sayıda kuruyemiş ve kurutulmuş meyveler üretilmektedirler. Yağlı tohumlar kategorisindeki fındık, ceviz, Antep fıstığı, yer fıstığı gibi kuruyemişler ve hurma, kuru üzüm, kuru erik gibi kuru meyveler insan sağlığında doğru tüketimi ile vücutta pek çok katkısı bulunan gıdalar arasında yer almaktadır.

Kuruyemişler ve kuru meyveler üretim, taşıma ya da depolama gibi süreçlerde pestisit, ağır metal pest kontrol maddeleri ile kontamine olabilmektedirler. Rutubetin artması ile ve sıcaklığa bağlı olarak aflatoksin olarak adlandırılan zararlı bir toksin üretirler. Aflatoksin kuvvetli zehir ve kanserojen özelliği ile insan sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir.

Renk, Koku, görünüm vb. gibi duyusal analizler; yabancı sap, dal parçaları, kirlilik vb. gibi yabancı madde analizleri; kuru madde, briks, kırılma indisi vb. analizler; besin değeri analizleri; toksik etki yaratan mikotoksin (aflotoksin B1/toplam aflotoksin), okrotoksin A, deoksinivalenol, zearanelon vb. toksin analizleri; sorbik-benzoik asit vb. gibi koruyucu katkı madde analizleri; kurşun, civa, kadmiyum vb. gibi kalıntı analizleri ile ürün dalındayken başlayan ve tüketiciye ulaşana kadar olan süreçte kalite standartları göz önünde bulundurulmalıdır.

TOP