ET VE ET ÜRÜNLERİ
ET VE ET ÜRÜNLERİ

Et ve et ürünlerinin hijyeni, mikrobiyolojik kalitesi ve bileşimine olan talep son yıllarda istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir. Tüketicilerin artan hassasiyeti, gıda denetim otoritelerinin ve gıda perakende ticaretinin artan talepleri nedeniyle, uygun laboratuvar testlerine duyulan ihtiyaç önemli olmaktadır. Bu kapsamda et ve et ürünlerindeki analizler duyusal analiz, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler, tür tayini, katkı ve kalıntı analizleri, besin değeri analizleri olarak sınıflandırılmıştır. 

Duyusal analiz olarak renk, tat & koku gibi aroma ve lezzet, tekstür, gevreklik et ve et ürünlerinin kalitesinde subjektif değerlendirmeler yer almaktadır. Bozulmaya karşı oldukça hassas olmakla birlikte aynı zamanda gıda kaynaklı hastalıkların yayılmasında sıklıkla rol oynayan kontamine çiğ et hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu bozulmaya neden olan mikroorganizma seviyelerinin belirlenmesi ve gıda zehirlenmesine neden olan patojenlerin analizi çeşitli test yöntemleri kullanılarak tespit edilebilmektedir. İnsan beslenmesinde bitkisel kaynaklara oranla vücudun ihtiyaç duyduğu esansiyel aminoasit, demir ve B12 vitamini bakımından zengin bileşenlere sahip olan et ve et ürünlerinde yapılan tağşiş tür tayini analizleri ile tespit edilmektedir. Çevresel nedenlerle et ve et ürünlerine bulaşmış kalıntıların da tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu kalıntılar veteriner ilaçları olabildiği gibi hayvan beslemesinde kullanılan yemler, sulardan geçen zararlı bileşenler ya da ağır metaller olabilmektedir. Et ve et ürünlerinde çeşitli yollar ile bulaşan ya da oluşan kalıntıların tespit analizleri, etin kalite kontrolünde yer almaktadır.

 

Et endüstrisinde yüksek kaliteli et ürünlerini üretebilmek için hayvan kesimi, etin işlenmesi ve dağıtım aşamalarına kadar olan tüm süreçler kalite kontrolünün gerekliliğini ortaya koymaktadır.

TOP