FERMENTE ÜRÜNLER
FERMENTE ÜRÜNLER

Antik çağlardan beri fermantasyon, raf ömrünü uzatmak ve gıda hammaddelerinin güvenliğini artırmak için kullanılmıştır. Bilimin aktif gelişimi ile birlikte, mikroorganizmaların ve enzimlerin gıda hammaddeleri üzerindeki etkilerinden kaynaklanan, ürünün tekstüründe değişiklikler, duyusal özelliklerinde iyileşmeler ve faydalı maddelerin miktarında artışlar gibi diğer faydalar da kaydedilmiştir. Bilimsel bilginin gelişmesiyle birlikte fermente gıdaların kullanımının insan sağlığına olumlu etkileri olduğu keşfedilmiştir. Bunun nedeni, gıda bileşenlerindeki biyokimyasal değişiklikler ve besinsel ve biyolojik değerlerindeki artışın yanı sıra probiyotik mikroorganizmaların hedeflenen ilavesidir.

Gıda substratında mikroorganizmaların kontrollü büyümesi, gıdaların özelliklerini çeşitlendirmek ve iyileştirmek ve gerekli kalite ve gıda güvenliği göstergelerini elde etmek için fermantasyonun doğru şekilde yürütülmesine izin verir. Fermente yiyecek ve içecekler, bu ürünlerin doğasında bulunan asidik ortam nedeniyle çoğu patojenin hayatta kalmasına izin vermeyen laktik asit üretimi sayesinde, gıdalarda daha güvenli seçeneklerden biri olarak görülebilir. Bununla birlikte, fermente gıdaların işlenmesindeki kritik hatalar da gıda güvenliği için risk oluşturabilir. Fermente gıdaların belirli duyusal ve sürdürülebilirlik avantajlarına rağmen, bazı mikrobiyal gıda kaynaklı hastalıklara sebep olması ile tüketici sağlığını korumak için profesyonel testlerin önemi büyüktür. Duyusal analizler, ağır metal analizleri, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler bu testler arasında yer almaktadır.

TOP