HELAL GIDA ANALİZLERİ
HELAL GIDA ANALİZLERİ

"Helal" Arapça bir kelimedir ve "izin verilen" ve "katlanılabilir" anlamlarına çevrilebilir. İslami kurallara göre izin verilen her şey ve fiilleri ifade eder. Tersi "haram"dır ve "yasak" anlamına gelir. Helal ile haram arasında "mekruh" denilen gri bir alan vardır. Mekruh, açıkça yasaklanmayan ancak harama yönelen her şeye denir.

İslami şartlara göre kesilen veya üretilen tüm gıda ürünleri helal gıda olarak kabul edilmektedir. İslam'a göre; İnek, koyun, keçi, tavuk, ördek, geyik, deve gibi hayvanlar, sarhoş edici olmayan bitkiler, sebzeler, meyveler, baklagiller ve kuru meyveler helal kabul edilir.

Hayvanların İslami şartlara uygun olarak kesilmemesi, et ve et ürünlerinin domuz eti ile karıştırılması, domuz yağı kullanılması gibi taklit ve zina sebeplerinden dolayı “Helal Gıda” kavramı önem kazanmıştır.

Helal gıda standartları, hammaddelerinden, katkı maddelerine, yardımcı maddelerden, bileşenlerine, işleme yöntemlerinden işletme koşullarına kadar tüm gıda ürünlerinin dini kurallara uygun olarak üretilmesini kapsar.

Helal gıda analizleri, gıda ürününe göre belirlenmekte ve belirli parametrelere göre değerlendirilmektedir. Helal gıda kapsamında yapılan analizler etil alkol tayini, domuz, at, eşek DNA araması, yapay boya arama, karmin tayini (E120), mono sodyum glutamat tayini, pestisit arama, jelatin arama, sorbik asit, benzoik asit, natamisin, aflatoksin ve okratoksin analizleridir.

TOP