KONSERVELER
KONSERVELER

Gıdaların kullanımlarını ve depolamalarında kolaylık sağlayan, uzun süre dayanıklı olma özellikleri ile konserveler ham maddesinden, üretimde kullanılan teneke kutulara kadar üretim aşamalarında, kritik kontrol noktalarına sahip gıdaların başında gelmektedir. İnsan sağlığına risk teşkil edecek mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel bozulmaların önüne geçebilmek için işlenecek ham madde ayıklama, yıkama, temizleme, boylama, kabuk soyma, çekirdek çıkarma, haşlama, kaplara doldurma, hava çıkarma kapatma, ısıl işlem, soğutma, depolama gibi bir seri işlemler esnasında gerekli önlemler alınmalıdır.

Duyusal analizler, süzme kütlesinin oranı, ph değeri, kabın dolum oranı, ağır metal gibi fiziksel ve kimyasal niteliklerin kontrolü, ticari sterilite testi ile birlikte mikrobiyal yükün belirlenmesi, hijyen niteliklerinin kontrolü konserve gıda üretiminde önem teşkil etmektedir.

TOP