RAF ÖMRÜ ANALİZLERİ
RAF ÖMRÜ ANALİZLERİ

Gıda maddelerinin üretim başlangıcından, depolanması ve taşınması gibi tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamaların kalite kontrolünün yanı sıra gıdanın raf ömrü de önemli olmaktadır.

Gıda endüstrisinde bir raf ömrü analizi, kapsamlı bir kimyasal ve fiziksel ve ayrıca mikrobiyolojik analizden geçerek gıda ürününün kalitesini ve hijyenini değerlendirerek, gıda üreticilerine ve ürünlerin raf ömrü konusunda güven vermektedir. Gıda ürünü raf ömrü testi yaparak, azalan raf ömrünün nedenlerinin belirlenmesinde ve ürünlerin, süreçlerin ve nihai karlılığın iyileştirilmesinde yardımcı olmaktadır.

Raf ömrü analizlerinde gıdada renk, doku değişikleri, aroma, paketleme, ayırma, tabakalaşma ve tat kaybı gibi özelliklerin tümü izlenebilmektedir. Tanımlayıcı teknikler, ürünlerin fiziksel özelliklerinin zaman içinde nasıl değiştiğini belirlememize ve ürün kabulünü değerlendirmemize olanak tanımaktadır. Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizlere ait parametreler gıdanın sağlık ve güvenli olması açısından takip edilmesi gereken belirleyici tespitlerdir.

TOP