SİGMA CERT
HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Şartlar Standardı gıda zincirinin alım, hazırlama, işleme, sınıflandırma, elde etme, ambalajlama, etiketleme, işaretleme, kontrol etme, yükleme-boşaltma, nakliye, dağıtım, depolama ve servis etme gibi İslami kurallara göre helal gıda ve mamullerinin her aşamasında uyulması gereken genel kuralları anlatmaktadır.

OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Şartlar Standardındaki bütün kurallar genel olup, büyüklüğü ve gelişmişliği fark etmeksizin gıda zincirindeki her kuruluşa uygulanabilmesi sağlanmıştır. OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Şartlar Standardına gıda zincirinin bir veya daha fazla aşamasında çalışan kuruluşlarda dâhildir.

OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Genel Şartlar Standardına bütün kuruluşlarda uygulama esasları Helal Gıda Belgelendirme Standardı kapsamındadır.

TOP