MAKİNELER 
MAKİNELER

MAKİNELER CE BELGESİ NEDİR?
CE belgesi ürün veya ürünlere belli kriterlere, testlere göre verilen belgedir. CE belgesi Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Bu işarete sahip olmayan ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisine giremez. Gerekli mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bile bu işarete sahip olmayan ürünlerin iç piyasaya da sunulması mümkün değildir.

KAPSAMI
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

Bu yönetmelik, aşağıda belirtilen makineleri ve emniyet parçalarını kapsamaz.

Orijinal makinaların imalâtçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamları,
Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları,
Özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları,
Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı.

UYGULAMA
Makine için CE belgesi almak için ürün direktifleri belirlenmelidir. Bu direktifler kapsamında uygulanabilir standartlar belirlenmelidir. İlgili test, muayene ve raporlamalar yapılmalıdır. Bu bilgilere göre teknik dosya hazırlanır. Uygunluk Beyanı hazırlanır ve imzalanır ve teknik dosyaya ilave edilir ve teknik dosya 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (98/37/AT)

DENETİM SÜRECİ
Onaylanmış kuruluş teknik dosya incelemesini yapar ve üretim hattını , diğer birimleri denetleyerek başarılı olan firmalara makine için CE Belgesi verilir.

TOP