PERİYODİK KONTROL
PERİYODİK KONTROL NEDİR?

CE belgesi ürün veya ürünlere belli kriterlere, testlere göre verilen belgedir. CE belgesi Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Bu işarete sahip olmayan ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisine giremez. Gerekli mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bile bu işarete sahip olmayan ürünlerin iç piyasaya da sunulması mümkün değildir.

HİZMETLER

1) Kaldırma İletme Ekipmanları

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. TS EN 13414-1+A2 Çelik Tel Halat Sapanlar

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Zincirler aşınma, korozyon, deformasyon, bakla tel çapı incelmesi, bakla boyu uzaması kontrol edilir. İp/ kendir/ fiber sapanlar aşınma, deformasyon, ıslaklıktan kaynaklı zayıflama durumu kontrol edilir. Çelik tel halatlar aşınma, korozyon durumu, kafes oluşumu, gam, sepetleşme, kopuk demet kontrol edilir. Kanca ve kilit kontrolleri yapılır.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; halat/sapanın kapasitesinin 1,1 katı yükle yüklenmesi ile hareketli olarak test edilir. Statik test; halat/sapanın kapasitesinin 1,25-1,5 katı yükle yüklenmesi ile en az 10 dakika askıda tutulmasıyla test edilir.

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Halat/Sapan Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Halat/Sapan standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS ISO 22915-2 Endüstriyel Kamyonlar- Kararlılığın Doğrulanması- Bölüm 2: Direk İle Dengelenmiş Kamyonlar

TS ISO 5057 Endüstriyel Araçlar-Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayene Ve Tamiri

Forklift Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Forkliftin genel durumu, ön ve üst koruyucular, camlar ve aynalar, göstergeler, direksiyon topuzu, kumanda kolları, koltuk, emniyet kemeri, yangın söndürücü, lastik ve bijonlar, egzos durumu, çatal kilit pimleri, kaldırıcı bağlantıları, gall zincirleri, hidrolik sistemi kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak test edilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Tepe lambası, geri vites ikazları, korna, far ve sinyaller, frenler, çatal-ataçmanın kaldırma indirme kontrolleri, tilt hareketleri kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik Test; Kapasite diyagramının varlığına bakılarak ekipman yüklü halde test edilir. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme ve tilt hareketleri yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir.

Deney yükü kapasite diyagramına uygun bir ağırlıktır. Daha düşük test yükü ile test yapılacağı zaman, kapasite diyagramına göre yük ağırlık merkezi uzaklaştırılarak test yapılır. Kapasiteye uygun yapılamadığında deneyler Beyan Kapasitesi’ne göre daha düşük ağırlık ve uygun ağırlık merkeziyle gerçekleştirilebilir. Yükün çatal uzunluğunun dışına taşmamasına ve güvenli şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. Deney yükü, ağırlığı bilinen, düzgün yayılı, test sırasında veya olası bir kaza durumunda yeni tehlikeler oluşturmayacak şekilde olmalıdır.

Yük, çevrede gerekli emniyet mesafesi bırakılarak ve kontrollü olarak kapasite diyagramında belirtilen maksimum yüksekliğe kadar kaldırılarak forkliftin denge durumu kontrol edilir. Kaldırma işlemi sırasında aşırı esneme, yaylanma vb. tehlikeli durumlarda kaldırma işlemi durdurulur.

Statik Test; Kapasite diyagramına göre yüklü halde bekletilerek yük kaçakları kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında ve tilt pistonlarında kaçakların bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.

Forklift Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Forklift Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Forklift standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS 1228 Çektirmeler (Çelik Tel Halatlı)

TS ISO 7592 Kalibre Edilmiş Yuvarlak Çelik Baklalı Kaldırma Zincirleri – Uygun Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Ekipmanın yapısı ve bağlantı elemanları, metal yapı, tutamaklar, kaynaklar, kuvvet kolu ve bağlantıları, iletme mekanizması, emniyet pimi, hareket yönü kontrolü, mandal, kilitler, halat/zincir sonu bağlantıları, halat/zincir deformasyon, aşınma, yük kancası, askı kancası kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda durumu, çekme, bırakma, kilitleme işlevlerinin çalışması, halat/zincir sınırlayıcıları kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler

Dinamik test: İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile hareketli test yapılır.

Statik test: Elektrikli, hidrolik, pnömatik ekipmanlarda beyan kapasitesinin 1,25 katından, manuel ekipmanlarda 1,5 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek veya yatayda buna denk kuvvet uygulanarak bekletilir.

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Çektirme Cihazları Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Çektirme Cihazları standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS ISO 7592 Kalibre Edilmiş, Yuvarlak Çelik Baklalı Kaldırma Zincirleri – Uygun kullanım ve bakım kılavuzu

Caraskal Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Caraskalın genel yapısı, taşıyıcılar, kaynaklar, cıvatalar, motor grubu muhafaza, ses, sürtünme, elektrik ekipmanları, yük zinciri ve tahrik zinciri çalışma, deformasyon, bağlantılar kontrol edilir. Zincir yapısı, yük kancası durumu, askı kancası durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak kontrol edilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda durumu, frenler, seviye kesiciler, çarpma durdurma takozları, tamponları kontrol edilir. Sesli ışıklı ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler

Dinamik yük testi: İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile hareketli test yapılır.

Statik yük testi: Elektrikli, hidrolik, pnömatik caraskallarda beyan kapasitesinin 1,25 katından, manuel caraskallarda 1,5 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek askıda bekletilir.

Caraskal Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Caraskal Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Caraskal standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Asılı Erişim Donanımları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları- Sütunlu Çalışma Platformları

TS EN 1808+A1 Asılı Erişim Donanımı Güvenlik Kuralları – Tasarım Hesapları, Kararlılık Kriterleri, Yapılış – Deneyler

Asılı Erişim Donanımları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır

Görsel Kontroller: Elektrik donanımı, ekipmanın taşıyıcı donanımı, konstrüksiyon, şasi, montaj bağlantıları, destek ayakları, raylar, tutma sistemleri, motor ve bağlantıları kontrol edilir. Halat/Zincir çap değişimi, aşınma, deformasyon gözlenir. Hidrolik sisteminin silindir, hortum, piston, manometre gibi ekipmanları kontrol edilir. Platforma erişim ve platform durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Ekipmanın, kaldırma-indirme tertibatı, hidrolik/mekanik sistemi, güvenlik ve frenleme sistemi, kumanda tertibatı ve hareket hızı, aşırı yük emniyet sistemi (AED≤1,25*P, SÇP<1,1*P) kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Statik yük testi, AED’lerde beyan kapasitesinin 1,5 katı, SÇP’lerde beyan kapasitesinin 1,25 katı ile yüklenerek yük altında bekletilir. Dinamik yük testi, ekipmanın kapasitesinin 1,1 katı yükte hareketli durumda test edilir.

Asılı Erişim Donanımları Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Asılı Erişim Donanımları Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Periyodik kontrol aralığı Asılı Erişim Donanımları (AED) ve Sütunlu Çalışma Platformlarında (SÇP) 6 ayı geçemez.

Araç Kaldırma Lifti periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 1493 Taşıt kaldırma platformları

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Ekipmanın Gözle Muayenesi: Sütunları ve yere bağlantısı, yük kaldırma elemanları, taşıma tertibatları, yakalama tertibatları, elektrik topraklama, Kumanda tertibatları, çatlaklık, korozyon, deformasyon, çarpıklık vb. gibi standartta belirtilen kriterler kontrol edilir.

İşlevsellik Kontroller: Ekipmanın, kaldırma tertibatı, hareket hızı, güvenlik sistemleri, kumanda tertibatı, mekanik/hidrolik sistemi, frenleme sistemi gibi donanımların işlevsellik kontrolleri gözlenir.

Statik-Dinamik Testler: Yük testleri ekipmanın kapasitesinin 1.15 katında dinamik ve 1.5 katında statik yük kaldırma testi uygulanması gerekmektedir.

Dinamik yük testi ekipman kapasitesinin 1.15 katı yükte kaldırma grubu hareket ettirilerek gözlemlenir.

Yerden 10 cm yükseklikte 10 dk süresince yük uygulanarak ve 1.5 katında yüklü durumdayken ekipmanın statik yük testi gerçekleştirilir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ve bulundurulması gereken yükler ile ilgili olarak Sigmacert Global mühendisleri tarafından önceden bilgilendirilir.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Araç Kaldırma Lifti standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Transpalet Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN ISO 3691-5 Endüstriyel araçlar – Güvenlik kuralları – Bölüm: 5 – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar

TS ISO 5057 Endüstriyel araçlar – Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayenesi ve Tamiri 1- Kapsam

Transpalet Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Cihazın genel durumu, hidrolik sistemi, akü, tekerlekler, personel platformu (varsa), ayaklar, çatal, ataçman, gall zincirleri, asansör cıvataları, asansör makaraları, kızaklarda aşınma ve boşluklar, ayak koruyucular kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Yürüyüş, dönüş, denge, acil stop, kumanda, korna ve göstergeler, frenler, kesici sviçler, kaldırma fonksiyonu kontrolleri yaptırılır.

Statik-Dinamik Testler: Kapasite diyagramına göre yüklü halde test yapılır. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme hareketleri yapılarak ve statik deney yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.

Transpalet Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Transpalet Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Transpalet standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS 10116 Vinçler (Krenler)- Deney ve Muayene Yöntemleri

TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel

TS EN 15011 Krenler- Köprülü ve Portal Krenler

TS 14985 Vinçler (Kren)- Döner Kollu Vinç

Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Vincin genel yapısı, merdiven, platform ve kabin, muhafaza ve korkuluklar, raylar, tekerler, motor, elektrik ekipmanları ve aydınlatma, tambur ve makaralar, halat ve halat bağlantıları, kanca bloku, kanca güvenlik mandalı kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda kontrolü, kaldırma, köprü ve yürüme frenleri, seviye kesiciler, çarpma durdurma takozları, sesli ışık, ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Aşırı yük emniyet sistemi kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler:

Dinamik test; İşletme tarafından beyan edilen kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır.

Statik test; Beyan kapasitesinin 1,25 katından aşağı olmayan bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek askıda bekletilir. Kademeli olarak artırılarak uygulanan deney yükü, yerden 100 ila 200 mm kaldırılmalı ve daha fazla bir süre belirtilmediği takdirde 10 dakikadan az olmamak şartıyla deney için gerekecek süre kadar asılı tutulmalıdır.

Vinç Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Vinç Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 13000+A1 Krenler-Mobil Krenler

TS EN 12999+A1 Krenler- Yükleyici Krenler

TS 10116: Vinçler (Krenler)- Deney ve Muayene Yöntemleri

TS ISO 9927-1: Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Şasi, bağlantı elemanları, kaynaklar, civatalar, merdiven, korkuluk, platformlar, kabin, kumanda yeri, dönme tablası ve bağlantıları, varsa denge ağırlığı ve bağlantıları, bom, tambur, makara, halat bağlantıları, kanca ve ataçman durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Sesli ikaz ve işaretlemeler, göstergeler, araç hareket ve fren kontrolleri, vinç kumanda durumu, destek ayakları, seviye kesiciler kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler:

Dinamik test; Kapasite diyagramına göre belirlenen kapasitenin 1-1,1 katı ile test yapılır.

Statik test; Beyan kapasitesinin kapasite diyagramına göre 1,25 katına denk gelen bir yükle test yapılır. Test yükü yerden 10-20 cm kadar kesilerek 10 dakika askıda bekletilir.

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Mobil Vinç Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Mobil Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 1495+A2 Kaldırma Platformları- Sütunlu Çalışma Platformları

TS EN 1808+A1 Asılı Erişim Donanımı Güvenlik Kuralları- Tasarım Hesapları, Kararlılık Kriterleri, Yapılış – Deneyler

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Taşıyıcı araç genel durumu, platform yapısı, merdiven, platform ve kabin durumu, muhafaza ve korkuluklar, motor, tekerler, elektrik ve aydınlatma durumu, elektrik kabloları, halat bağlantıları, halatın durumu, kaldırıcı mekanizma durumu, makaralar ve dişliler, hidrolik sistemi, zincir durumu, destek ayakları, emniyet halatı kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, çarpma durdurma engelleri, sesli ve ışıklı ikaz ve işaretlemeler, sınır kesiciler, emniyet sistemleri (acil iniş sistemi, kilit, emniyet valfi) kontrol edilir.

Statik-İşlevsel Test:

Statik test; AED’lerde beyan kapasitesinin 1,5 katı, SÇP’lerde beyan kapasitesinin 1,25 katı ile yüklenerek yük altında bekletilir.

İşlevsel test; Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı ile yüklenerek gerçekleştirilir. Bomlu cihazlarda kapasite diyagramı ve radyus göz önünde tutularak hesaplama ve yükleme yapılır. Yüklü olarak ekipmanın ve aşırı yük sınırlayıcının çalışması kontrol edilir.

Emniyet sistemleri deneyi; Yüklü olarak düşüş önleme ve eğiklik önleyici sistemlerin çalıştığı kontrol edilir.

Sütunlu Çalışma Platformları Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Sütunlu Çalışma Platformları (Asılı Erişim Donanımları) Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Sütunlu Çalışma Platformları (Asılı Erişim Donanımları) standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Mobil Platform Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 280+A1 Yükseltilebilen Seyyar İş Platformları- Tasarım Hesapları- Denge Kriterleri- Yapım- Güvenlik- Muayene ve Deneyler

Mobil Platform Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Görsel Kontroller: Taşıyıcı araç genel durumu, platform yapısı, merdiven, platform ve kabin durumu, muhafaza ve korkuluklar, motor, tekerler, elektrik ve aydınlatma durumu, elektrik kabloları, halat bağlantıları, halatın durumu, kaldırıcı mekanizma durumu, makaralar ve dişliler, hidrolik sistemi, zincir durumu, destek ayakları, emniyet halatı kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, çarpma durdurma engelleri, sesli ve ışıklı ikaz ve işaretlemeler, sınır kesiciler, emniyet sistemleri (acil iniş sistemi, kilit, emniyet valfi) kontrol edilir.

İşlevsel deneyler aşağıdaki örneklerle gösterilmelidir:

1. a) Beyan hızlarında beyan yükünün %110’unu taşırken bütün hareketler için YSİP düzgün bir şekilde hareket edebilir,

2. b) Bütün güvenlik tertibatları doğru bir şekilde çalışır,

3. c) Müsaade edilen en yüksek hızlar aşılmaz,

4. d) Müsaade edilen en yüksek hızlanmalar ve yavaşlamalar aşılmaz.

Dinamik Deney: Ekipman beyan kapasitesinin 1,1 katı ile yüklenerek gerçekleştirilir. Bomlu cihazlarda kapasite diyagramı ve radyus göz önünde tutularak hesaplama ve yükleme yapılır. Yüklü olarak ekipmanın ve aşırı yük sınırlayıcının çalışması kontrol edilir.

Aşırı Yük Deneyi: YSİP beyan kapasitesinin 1,25 katı ile yüklenerek yük altında bekletilir. Aşırı yük deney ağırlığı güç tahrikli YSİP’lar için beyan yükünün %125’i, el ile hareket ettirilen YSİP’lar için beyan yükünün %150’si olmalıdır.

Açıklama: Bu deney cihazın üretim yerinde ve kontrollü şartlarla gerçekleşmediğinden statik deney olarak gerçekleştirilecektir.

Mobil Platform Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Mobil Platform Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Mobil Platform standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS 10116 Vinçler (Krenler)- Deney ve Muayene Yöntemleri

TS ISO 9927-1 Vinçler- Muayeneler-Bölüm 1: Genel

TS EN 14439+A2 Krenler (Vinçler)- Güvenlik- Kule Krenler

TS 14985 Vinçler (Kren)- Döner Kollu Vinç

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?
Görsel Kontroller: Taşıyıcılar (kule parçaları vd.), kaynaklar, cıvatalar, merdiven, korkuluk, platformlar kontrol edilir. Kule altı, merdiven ve platformlar, operatör kabini, göstergeler, kumanda, motor, elektrik ekipmanları, denge ağırlığı ve bağlantıları, bom ve bom halatı durumu, tambur ve makaralar, kanca bloku ve kanca durumu kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda kontrolü, kaldırma-indirme, şaryo ve dönüş frenleri, hareket sınırlayıcılar, kanca en alt seviyedeyken tambur üzerinde en az iki sarım, sesli ikaz ve işaretlemeler kontrol edilir. Kapasitenin aşılması durumunda devreye girmesi gereken aşırı yük/moment sınırlayıcının devreye girdiği kontrol edilir.

Statik-Dinamik Testler: Dinamik test; Kapasite diyagramına göre belirlenen kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır.

Statik test; Statik deney yükü standartlarda veya teknik şartnamede belirtilmedikçe kapasitenin 1,25 katı olmalıdır. Kademeli olarak artırılarak uygulanan deney yükü, yerden 100 ila 200 mm kaldırılmalı ve daha fazla bir süre belirtilmediği takdirde 10 dakikadan az olmamak şartıyla deney için gerekecek süre kadar asılı tutulmalıdır.

Kule Vinç Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?
Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?
Kule Vinç standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS ISO 9927-1 Vinçler-Muayeneler-Bölüm 1: Genel
TS 10116 Vinçler (krenler) – Deney ve muayene yöntemleri

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?
Görsel Kontroller: Ekipmanın genel yapısı, elektrik tesisatı, kablolar, raylar, makine/motor eşimi, kuyu, kılavuz raylar, motor durumu, hareket sınırlayıcılar, tambur ve makaralar, halat/zincir durumu ve bağlantıları, kanca bloku ve kancanın durumu, kabin ve kat kapıları durumu, kapı camları, kabin durumu, kabin üstü durumu kontrol edilir.

Fonksiyon Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Kumanda, kabin seyri, seviye kesiciler, kapı kilitleme tertibatları, otomatik kat seviyeleme, serbest düşmeye karşı alınan önlemler kontrol edilir.

Hidrolik Sistem Kontrolleri: Piston ve silindirlerin durumu, kumanda valfleri, hidrolik kaçırma testi kontrolleri yapılır.

Statik-Dinamik Testler:

Dinamik test; Kabin dahil olarak toplam kapasitenin 1,1 katı ile test yapılır. Kaldırma, indirme, durdurma hareketleri yapılarak frenlerin ve mekanizmaların etkin işlemesi kontrol edilir. Aşırı yük kesicisinin devreye girmesi kontrol edilir.

Statik test; Kabin dahil olarak toplam kapasitenin 1,25 katı ile test yapılır.

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?
Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?
Kabinli Yük Kaldırıcı standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN ISO 3691-5 Endüstriyel araçlar- Güvenlik kuralları- Bölüm: 5 – Yaya tarafından kumanda edilen araçlar

TS ISO 5057 Endüstriyel araçlar-Kullanımda olan fork lift çatal kollarının muayenesi ve tamiri

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır
Görsel Kontroller: Cihazın genel durumu, hidrolik sistemi, akü, tekerlekler, personel platformu (varsa), ayaklar, çatal, ataçman, gall zincirleri, asansör cıvataları, asansör makaraları, kızaklarda aşınma ve boşluklar, ayak koruyucular kontrol edilir.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Yürüyüş, dönüş, denge, acil stop, kumanda, korna ve göstergeler, frenler, kesici sviçler, kaldırma fonksiyonu kontrolleri yaptırılır.

Statik-Dinamik Testler: Kapasite diyagramına göre yüklü halde test yapılır. Yüklü olarak ekipmanın yürüme, durma, dönüş, fren, kaldırma-indirme hareketleri yapılarak ve statik deney yapılarak güvenli çalışması kontrol edilir. Kaldırma pistonlarında 10 dakika içinde 10 cm’ye kadar tolerans tanınır.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?
Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?
İstif Makinesi standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

TS EN 12159 İnşaat Vinçleri- Personel ve Malzeme Taşımak İçin- Düşey Kılavuz Raylı

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?
Görsel Kontroller: Ekipmanın zemin kapalı alanı, zemin ve bağlantıları, elektrik ve aydınlatması, kabin ve kabin üstü kontrolleri yapılır.

İşlevsellik Kontrolleri: Yüksüz olarak gerçekleştirilir. Ekipman hareket sınırları boyunca hareket ettirilir. Hareket sviçlerinin çalışması, kumandalar, sesli ve ışıklı ikaz ve işaretlemeler, kat kapıları, motor, taşıyıcı sütun durumu, hareket mekanizmaları (kremayer ve pinyon dişlileri, halat, hidrolik sistem vb.) kabin kılavuzları, sınır kesicilerin çalışması, çarpma durdurma takoz, tampon ve kesicileri kontrol edilir.

Yük Testleri:

Statik test; beyan kapasitesinin 1,25 katı yükte kabin yerden çok az kesilerek yapılır.

Aşırı yük testi; Kabin beyan yükünün en fazla 1,2 katına kadar yüklendiğinde aşırı yük emniyeti devreye girmelidir.

Düşürme/paraşüt testi: Ekipmanın serbest düşmeye karşı koruma emniyet sistemi test edilir.

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?
Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

İnşaat Asansörleri Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?
İnşaat Asansörleri standartlarda süre belirtilmemiş ise, yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınarak yılda en az bir kez periyodik kontrollerin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

2) Basınçlı Kaplar

Endüstriyel alanlarda depolama tankları haznesi tonlarca ağırlığındaki malzemeyi alarak muhafaza etmektedir. Genellikle petrol endüstrisinde kullanılan depolama tankları gıda endüstrisinde de kullanılır.

Özellikle tehlikeli maddelerin depolanmasında kullanılan depolama tanklarında diskler bulunmaktadır. Bu riskler nedeniyle oluşabilecek kazalar nedeniyle can kaybı ve çevre kirliliği yaşanabilir. O o akredite olmuş kuruluşlara depolama tankları kontrollerinizi yaptırınz. Depolama tankları periyodik kontrolleri ilgili standartın öngörülen süreler saklı kalmak koşulu ile tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların kontrol süresi on yıldır iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik Yönetmeliğine tabi olan depolama tankları kontrolleri API 620 . API 650 , API 653 API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Denetle muayene uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği depolama tankı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekdiklerinizi sağlamanız adına size yardımcı olur.

İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şart Yönetmeliği*

Bu yönetmeiğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun iki ve 13. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC Sayılı Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Periyodik muayenesi yapılan basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin üzerine A tipi muayene kuruluşu tarafından; örneği Ek-3’de yer alan, periyodik muayene tarihi, A tipi muayene kuruluşunun logo veya markası ve yapmış olduğu periyodik muayenenin sıra numarası ve gelecek periyodik muayene tarihi bilgileri tüpün omuz bölgesine soğuk damgalama olarak iliştirilir

Basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesinin yapılacağına ilişkin dolum tesisleri ile A tipi muayene kuruluşları arasında süresi bir yıldan az olmayacak şekilde bir sözleşme imzalanır.

Basınçlı gaz tüplerinin ve/veya manifoldlu tüp demetlerinin periyodik muayenesi A tipi muayene kuruluşu tarafından, periyodik muayene için alt yapısı uygun dolum tesislerinde veya A tipi muayene kuruluşu tarafından kendi tesislerinde yapılır. 1/7/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden itibaren 1980 ve daha eski imal tarihli basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu tüp demetleri periyodik muayeneye tabi tutulmaz.

Sigmacert Global uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştireceği Manifoldlu tüp demetleri kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Bilindiği üzere İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği taşınabilir basınçlı kapların periyodik yapılmasını istemektedir. Taşınabilir basınçlı kaplarda genel olarak oksijen, karışım gazları, medikal oksijen, CO2 gazı vs. depolanmaktadır. Söz konusu gazların periyodik kontrolü için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çıkardığı yönetmelik ayrıca Türk Standartları enstitüsünün standartları bulunmaktadır bu kadar fazla yönetmelik ve standardın hangisinin uygulanacağı çelişkili durumlarda nasıl karar verileceği kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır. Öncelikle taşınabilir gaz tüpleri ile ilgili yönetmelik ve standartlara bakacak olursak;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Türk Standartları Enstitüsünden TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartları

Yukarıda belirtilen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III 2.1.2. maddesine göre bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının çıkardığı yönetmeliklerde belirtilen hususlardan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere aykırı olmayanlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. Yani öncelik sırası yapılacak olursa;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uygulanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygulanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Türk Standartları Enstitüsünden TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartları uygulanacaktır.

Periyodik Muayene Süresi

Periyodik Muayenenin süresi hususu ise İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve standartlarda yer almaktadır yönetmelik süre konusunda önceliği standarda vermiştir ve standart da süre bulunmaması halinde genel süre olarak taşınabilir gaz tüpleri için 3 yıllık bir periyodik kontrol süresi belirlemiştir.

Standartta belirtilen süreler kabaca şunlardır;

Sıkıştırılmış gazalar için 5-10 yıl

Sıvılaştırılmış gazlar için 10 yıl

Aşındırıcı- Toksik, Çok Toksik Gazlar için 3-5 yıl

Gaz karışımları için 3,5,10 yıldır.

Taşınabilir Gaz Tüpleri

Bilindiği üzere İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği taşınabilir basınçlı kapların periyodik yapılmasını istemektedir. Taşınabilir basınçlı kaplarda genel olarak oksijen, karışım gazları, medikal oksijen, CO2 gazı vs. depolanmaktadır. Söz konusu gazların periyodik kontrolü için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Çıkardığı yönetmelik ayrıca Türk Standartları enstitüsünün standartları bulunmaktadır bu kadar fazla yönetmelik ve standardın hangisinin uygulanacağı çelişkili durumlarda nasıl karar verileceği kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır. Öncelikle taşınabilir gaz tüpleri ile ilgili yönetmelik ve standartlara bakacak olursak;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Türk Standartları Enstitüsünden TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartları

Yukarıda belirtilen İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III 2.1.2. maddesine göre bilim sanayi ve teknoloji bakanlığının çıkardığı yönetmeliklerde belirtilen hususlardan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere aykırı olmayanlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. Yani öncelik sırası yapılacak olursa;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği uygulanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygulanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Türk Standartları Enstitüsünden TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 14876 ve TS EN ISO 16148 standartları uygulanacaktır.

Periyodik Muayene Süresi

Periyodik Muayenenin süresi hususu ise İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve standartlarda yer almaktadır yönetmelik süre konusunda önceliği standarda vermiştir ve standart da süre bulunmaması halinde genel süre olarak taşınabilir gaz tüpleri için 3 yıllık bir periyodik kontrol süresi belirlemiştir.

Standartta belirtilen süreler kabaca şunlardır;

Sıkıştırılmış gazalar için 5-10 yıl

Sıvılaştırılmış gazlar için 10 yıl

Aşındırıcı- Toksik, Çok Toksik Gazlar için 3-5 yıl

Gaz karışımları için 3,5,10 yıldır.

Sıvılaştırılmış Gaz Tankları, çeşitli sanayi tesisleri, endüstriyel işletmeler, konutlar, ulaşım, petrokimya, tarım ve hayvancılık gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Bu gibi alanlarda enerji ihtiyacını karşılamak üzere, 0.5 ile 180 m3 arasında değişen kapasiteli tanklar kullanılmaktadır. Bu tanklar, yüksek kaliteli ve sertifikalı çeliklerden özel yöntemlerle üretilen basınçlı kaplardır.

Sıvılaştırılmış gaz tankları, faaliyette bulunduğu süre içerisinde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartları gereği, azami 10 yılda bir (1) defa periyodik kontrol ve muayene yapılması zorunludur.

Ayrıca bu tankların 10 yıllık süre içerisinde olabilecek çalışma şeklinde değişiklikler, yer değiştirme, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması vb. güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra; sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla Azami Geçerlilik Süresi sona ermeden periyodik kontrol ve muayenesi yeniden yapılmalıdır.

Kriyojenik tanklar içerisinde sıvılaştırılmış gaz, oksijen depolamak ve taşımak amaçlı kullanılır. Kriyojenik tanklar -196 derece ve daha altı düşük soğuklarda çalışabilir ve barındırabilirler. Bu tanklar iç içe geçirilmiş iki adet tanktan oluşmaktadır. Kriyojenik tanklar asla paslanmayan çelik malzemeden üretilmiştir.

Kriyojenik Depolama Tank Çeşitleri

Sıvılaştırılmış azot tankları

Sıvılaştırılmış oksijen tankları

Sıvılaştırılmış argon tankları

Karbondioksit tankları

Sıvılaştırılmış doğal gaz tankları

İyi malzemelerden üretilen Kriyojenik tank kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. İstenmeyen kazaların önüne geçmek için periyodik kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız. Zorunlu olan kontrolleri İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre yapılmalıdır.

Sigmacert Global uzman mühendisleri ile gerçekleştirdiği kontroller sonucunda firmanız için uygunluk rapor hazırlamaktadır. Denetle mühendisleri ile gerçekleştirdiği periyodik kontrollerin süresi 1 yıldır.

LPG tüpü içerisinde LPG Gazı barındıran gerektiğinde kullanılan tehlikeli bir gazdır ortalama 4-5 mm kalın sactan üretilen LPG tüpleri dış yüzeyi dış etkenlerden korunması için epoksi denilen malzeme ile kaplanmıştır. Çok tehlikeli olun LPG tüpleri güvenlik amaçlı olarak korunaklı ortamlarda saklanır. İşletmelerde Ocak, pürmüz ve mangal gibi alanlarda kullanılır.

Çok tehlikeli onun HPG tüpleri mutlaka onaylanır kurucular tarafından kontrolleri yapılmalıdır. Tüplerin yıllık olarak periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Sigmacert Global uzman ekip ve çıkma anları ile gerçekleştireceği kullanımdaki LPG tüpleri kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları ve tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlike olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerimizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Otoklav Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

TS EN 13060 Küçük Buhar Sterilizatörleri

TS EN 14222 Paslanmaz Çelik Gövdeli Kazanlar

TS EN 285 Sterilizasyon-Buhar Otoklavları

Otoklav Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Otoklavdan sorumlu personelin eğitim belgesi varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları ve fonksiyonlara ilişkin işaretlemeler kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Ortam uygunluğu, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri kontrol edilir.

Otoklav Kontrolleri: Otoklav yerleşimi, muhafazalar ve yalıtım durumu, basınç ve vakum kaynağı, deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişlerinin uygunluğu, hücre ve ceket durumu kontrol edilir.

Fonksiyon Kontrolleri: Yağ/Su besleme ve tahliyesi, doldurma ve boşaltma vanaları ve bağlantıları, kapak, ölçü aletleri, presostat ayar değerleri ve çalışması, kontrol cihazları, emniyet ventili kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar: Otoklav, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Otoklava, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri basınçlı tankın en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Otoklav Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Otoklav Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği otoklavların en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Boyler Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 1203 EN 286-1 Tanklar-Basit Alev Almayan Basınçlı Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarlanmış- Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar

 • TS EN 13445-5 Basınçlı Kaplar-Ateşle Temas Etmeyen- Bölüm 5: Muayene ve Deney Standardı

 • TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları Bölüm 1: Emniyet Vanaları

Bu kapsamda kontrolleri gerçekleştirilen ekipmanlar aşağıdaki şekildedir:

 • Hidrofor Tankları

 • Genleşme Tankları

 • Boyler

 • Boyama Kazanları

 • Genel Amaçlı Basınçlı Kaplar

Boyler Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Sorumlu personel eğitim varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, kapasite ve uyarı levhaları varlığı kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Basınçlı tankın bulunduğu bölme, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri, varsa pompa ve kaçak durumu, presostat ayar değerleri ve çalışması kontrol edilir.

Basınçlı Tank Kontrolleri: Tank deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, vana ve tesisat bağlantıları, ölçü aletleri, kontrol cihazları ve emniyet ventili kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar; Basınçlı tank, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Basınçlı tanka, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank manometresi ile test manometresi karşılaştırılır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri basınçlı tankın en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Boyler Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Globaş mühendisleri tarafından yapılır.

Boyler Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı tankların; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 • Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ

 • TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerleştirme Kuralları

 • TS 3818 Isıtma Sistemleri-Gazlı Merkezi Yakma Tesislerinin Tasarımı, Yerleştirilmesi ve Güvenlik Kuralları

 • TS 7363 Doğalgaz-Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Kazancı belgeli personel varlığı, kazan dairesinin sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları ve uyarı levhaları, kapasite bilgileri, onaylı proje varlığı, topraklama raporu kontrol edilir.

Kazan Dairesi ve Kazan Kontrolleri: Kazan dairesi yerinin uygunluğu (kazanın işletme sınıfı tespiti yapılır.), kazan dairesinin yangına dayanıklılığı, kapı uygunluğu, atık su tahliyesi, havalandırma, elektrik tesisatı ve aydınlatma, deprem sensörü ve kesicisi (gazlı sistemlerde), yakıt deposu ve yerleşimi, cihaz yerleşimi, cihaz çevresinde yanıcı patlayıcı vb. madde varlığı, duman bacası, yangın söndürücüler, gerekliyse yangın dolabı, solenoid vana kontrol edilir.

Testler:

Gaz alarmı; Çalışması, Ex-Proof, Ses, Işık, Gaz Kesme Sistemi test edilir. Kazan dairesi dışındaki şalterin çalışması (gazlı sistemlerde) test edilir. Mekanik havalandırma; taze hava fanı durunca brülörün durması test edilir. Yangın önlemleri; acil aydınlatma, duman algılama, işaretlemeler test edilir.

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Kazan Dairesi ve Isı Merkezleri Uygunluk Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

Periyodik muayeneler kapsamında değildir. Ekipmanlarda ve binada önemli değişiklikler olmadığı sürece geçerlidir.

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 1203 EN 286-1 Tanklar-Basit Alev Almayan Basınçlı Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarlanmış- Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar

 • TS EN 13445-5 Basınçlı Kaplar-Ateşle Temas Etmeyen- Bölüm 5: Muayene ve Deney Standardı

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Kompresörden sorumlu personelin eğitim belgesi varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları kontrol edilir.

Kompresör ve Ortam Kontrolleri: Kompresör ve hava tankı bölmesi yeri ve yerleşimi, elektrik tesisatı ve aydınlatma, hava beslemesi, kompresör yağı durumu, kompresör yerleşimi, presostat basınç değerleri ve çalışması kontrol edilir.

Hava Tankı Kontrolleri: Tank genel durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, vanalar, emniyet ventili, manometre kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar: Hava tankı, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Hava tankı tasarım basınç değerini aşmamak üzere belirlenen işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının 1,5 katında test basıncı uygulanır. Basınçlandırma işlemi yapılırken kalibrasyonlu manometrelerden basınç takibi yapılmalıdır. Basınçlandırma işlemi yavaş yapılmalıdır. Hava tankı, test basıncında 15 dakikadan az olmamak kaydı ile bekletilir. Bu süre içinde hava tankında basınç düşmesi olması durumunda kaçakların yerleri tespit edilmelidir. Emniyet ventilleri işletme tarafından belirlenen çalışma basıncının ve/veya hava tankı tasarım basıncının 1,1 katında açılmalı. Hava tankı işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı hava tanklarının en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 1203 EN 286-1 Tanklar-Basit Alev Almayan Basınçlı Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarlanmış- Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar

 • TS EN 13445-5 Basınçlı Kaplar-Ateşle Temas Etmeyen- Bölüm 5: Muayene ve Deney Standardı

 • TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları Bölüm 1: Emniyet Vanaları

Bu kapsamda kontrolleri gerçekleştirilen ekipmanlar aşağıdaki şekildedir:

 • Hidrofor Tankları

 • Genleşme Tankları

 • Boyler

 • Boyama Kazanları

 • Genel Amaçlı Basınçlı Kaplar

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Sorumlu personel eğitim varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, kapasite ve uyarı levhaları varlığı kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Basınçlı tankın bulunduğu bölme, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri, varsa pompa ve kaçak durumu, presostat ayar değerleri ve çalışması kontrol edilir.

Basınçlı Tank Kontrolleri: Tank deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, vana ve tesisat bağlantıları, ölçü aletleri, kontrol cihazları ve emniyet ventili kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar; Basınçlı tank, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Basınçlı tanka, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank manometresi ile test manometresi karşılaştırılır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri basınçlı tankın en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı tankların; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 1203 EN 286-1 Tanklar-Basit Alev Almayan Basınçlı Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarlanmış- Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar

 • TS EN 13445-5 Basınçlı Kaplar-Ateşle Temas Etmeyen- Bölüm 5: Muayene ve Deney Standardı

 • TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları Bölüm 1: Emniyet Vanaları

Bu kapsamda kontrolleri gerçekleştirilen ekipmanlar aşağıdaki şekildedir:

 • Hidrofor Tankları

 • Genleşme Tankları

 • Boyler

 • Boyama Kazanları

 • Genel Amaçlı Basınçlı Kaplar

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Sorumlu personel eğitim varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, kapasite ve uyarı levhaları varlığı kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Basınçlı tankın bulunduğu bölme, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri, varsa pompa ve kaçak durumu, presostat ayar değerleri ve çalışması kontrol edilir.

Basınçlı Tank Kontrolleri: Tank deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, vana ve tesisat bağlantıları, ölçü aletleri, kontrol cihazları ve emniyet ventili kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar; Basınçlı tank, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Basınçlı tanka, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank manometresi ile test manometresi karşılaştırılır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri basınçlı tankın en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı tankların; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 1203 EN 286-1 Tanklar-Basit Alev Almayan Basınçlı Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarlanmış- Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar

 • TS EN 13445-5 Basınçlı Kaplar-Ateşle Temas Etmeyen- Bölüm 5: Muayene ve Deney Standardı

 • TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları Bölüm 1: Emniyet Vanaları

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Sorumlu personel eğitim varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, kapasite ve uyarı levhaları varlığı kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Basınçlı tankın bulunduğu bölme, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri, varsa pompa ve kaçak durumu, presostat ayar değerleri ve çalışması kontrol edilir.

Basınçlı Tank Kontrolleri: Tank deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, vana ve tesisat bağlantıları, ölçü aletleri, kontrol cihazları ve emniyet ventili kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar; Basınçlı tank, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Basınçlı tanka, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank manometresi ile test manometresi karşılaştırılır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri basınçlı tankın en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı AND mühendisleri tarafından yapılır.

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı tankların; en geç yılda bir periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 11673 Tencereler Yemek Pişirmek İçin- Sanayi Tipi (Paslanmaz)

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Kazandan sorumlu personelin eğitiminin varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları ve fonksiyonlara ilişkin işaretlemeler kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Ortam uygunluğu, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri kontrol edilir.

Pişirme Kazanı Kontrolleri: Kazan yerleşimi, muhafazalar, yalıtım durumu, ısı ve buhar kaynağı, deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, hücre ve ceket durumu, doldurma ve boşaltma vanaları, bağlantıları kontrol edilir.

Fonksiyon Kontrolleri: Su besleme ve tahliyesi, kapak, ölçü aletleri, presostat ayar değerleri ve çalışması, kontrol cihazları, alarm cihazları, emniyet ventili kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar: Pişirme Kazanı, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Pişirme Kazanına, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri pişirme kazanının en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı kapların en geç yılda periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 2025 Buhar Kazanları İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kuralları

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Kazan operatörünün kazancı belgesi varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları, vana ve hatları üzerinde işaretlemeler kontrol edilir.

Kazan Dairesi, Yakıt Deposu Kontrolü: Kazan dairesi yeri ve yerleşimi, elektrik tesisatı ve aydınlatma kontrolü, havalandırmalar, su giderleri, gaz alarmı, yangın önlemleri, yakıt tankı ve deposu kontrol edilir.

Kazan Kontrolleri: Kazan yerleşimi, baca, su beslemesi, su seviye göstergeleri, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda patlama kapağı, blöfler, vanalar, presostatlar, manometre, basınç ve seviye alarmı, emniyet ventilleri kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar: Kazan soğuk olmalıdır (en fazla 40-50 oC). Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır. Kazan bağlantıları (emniyet ventili, kazan çıkışı vb.) körlenmiş olmalıdır. İçinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Kazanın tasarım basınç değerini aşmamak üzere belirlenen işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının 1,5 katında test basıncı uygulanır. Basınçlandırma işlemi yapılırken kalibrasyonlu manometrelerden basınç takibi yapılmalıdır. Basınçlandırma işlemi yavaş yapılmalıdır. Kazana hidrostatik deney uygulanırken, seviye gösterge kapatma vanaları tam kapatılmış ve seviye gösterge camlarının blöfü açılmış olmalıdır. Kazan test basıncında, 30 dakikadan az olmamak kaydı ile bekletilir. Emniyet ventilleri işletme tarafından belirlenen çalışma basıncının ve/veya kazan tasarım basıncının 1,1 katında açılmalı. Kazan işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği buhar kazanlarının; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS EN 303-1-2000 Kazanlar-Çekiş Brülörlü Kazanlar Bölüm 1: Terim ve Tarifler, Genel Özellikler, Deneyler ve İşaretlemeler

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Kazan operatörünün kazancı belgesi varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları, vana ve hatları üzerindeki işaretlemeler kontrol edilmelidir.

Kazan Dairesi ve Yakıt Deposu Kontrolü: Kazan dairesi yeri ve yerleşimi, elektrik tesisatı ve aydınlatma, havalandırmalar, su gideri, gaz alarmı, yangın önlemleri, yakıt tankı/deposu kontrol edilir.

Kazan Kontrolleri: Kazan yerleşimi, baca, su beslemesi, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda patlama kapağı, vanalar, termostat, manometre, genleşme tankı ve bağlantısı, emniyet ventilleri kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar: Kazan soğuk olmalıdır (en fazla 40-50 oC). Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır. Kazan bağlantıları (emniyet ventili, kazan çıkışı vb.) körlenmiş olmalıdır. İçinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Kazanın tasarım basınç değerini aşmamak üzere belirlenen işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının 1,5 katında test basıncı uygulanır. Basınçlandırma işlemi yapılırken kalibrasyonlu manometrelerden basınç takibi yapılmalıdır. Basınçlandırma işlemi yavaş yapılmalıdır. Kazana hidrostatik deney uygulanırken, seviye gösterge kapatma vanaları tam kapatılmış ve seviye gösterge camlarının blöfü açılmış olmalıdır. Kazan test basıncında, 30 dakikadan az olmamak kaydı ile bekletilir. Emniyet ventilleri işletme tarafından belirlenen çalışma basıncının ve/veya kazan tasarım basıncının 1,1 katında açılmalı. Kazan işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Sıcak Su (Kalorifer) / Kızgın Su Kazanı Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği sıcak su ve kızgın su kazanlarının; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS 1203 EN 286-1 Tanklar-Basit Alev Almayan Basınçlı Hava veya Azot Depolamak İçin Tasarlanmış- Bölüm 1: Genel Amaçlar İçin Basınçlı Tanklar

 • TS EN 13445-5 Basınçlı Kaplar-Ateşle Temas Etmeyen- Bölüm 5: Muayene ve Deney Standardı

 • TS EN ISO 4126-1 Aşırı Basınca Karşı Koruma İçin Emniyet Cihazları Bölüm 1: Emniyet Vanaları

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Sorumlu personel eğitim varlığı, ekipmanın sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, kapasite ve uyarı levhaları varlığı kontrol edilir.

Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri: Basınçlı tankın bulunduğu bölme, elektrik tesisatı ve aydınlatma, su gideri ve yer süzgeçleri, varsa pompa ve kaçak durumu, presostat ayar değerleri ve çalışması kontrol edilir.

Basınçlı Tank Kontrolleri: Tank deformasyon ve korozyon durumu, kaynak dikişleri uygunluğu, vana ve tesisat bağlantıları, ölçü aletleri, kontrol cihazları ve emniyet ventili kontrol edilir.

Testler: Ön hazırlıklar; Basınçlı tank, içinde hava kalmayacak şekilde suyla doldurulmuş olmalıdır. Bağlantılar ve emniyet ventili körlenmiş olmalıdır. Basınçlı tanka, etikette belirtilen tasarım basıncı değerini aşmamak üzere belirlenen, işletme basıncının 1,5 katına kadar basınç uygulanır. Basınç yavaş yavaş ve tankta gözlem yapılarak uygulanır. Basınçlı tank manometresi ile test manometresi karşılaştırılır. Basınçlı tank test basıncında, en az 30 dakika olmak üzere, incelemeye yeterli olacak süre kadar tutulur. Bu süre içinde basınç düşmesi olması durumunda mümkünse kaçakların yerleri tespit edilir. Emniyet ventilleri basınçlı tankın en yüksek çalışma basıncının 1,1 katına gelmeden tam kapasitede açılmalı ve basınçlı tank işletme basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Genel Amaçlı Basınçlı Tanklar Periyodik Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği basınçlı tankların; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Hangi Standarda Göre Yapılmaktadır?

 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • TS EN 303-1-2000 Kazanlar-Cebri Çekiş Brülörlü Kazanlar Bölüm 1: Terim ve Tarifler, Genel Özellikler, Deneyler ve İşaretleme

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır?

Genel Kontroller: Kazan operatörünün kazancı belgesi varlığı, kazan sicil kartı, bakım onarım kayıtları, kullanma talimatları, uyarı ve kapasite levhaları, vana ve hatları üzerindeki işaretlemeler kontrol edilir.

Kazan Dairesi ve Yakıt Deposu Kontrolü: Kazan dairesi yeri ve yerleşimi, elektrik tesisatı ve aydınlatma, havalandırmalar, su gideri ve yağ atıkları, gaz alarmı, yangın önlemleri, yakıt tankı/deposu kontrol edilir.

Kazan Kontrolleri: Kazan yerleşimi, baca, sirkülasyon pompaları durumu, yağ besleme sistemi, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda patlama kapağı, vanalar, termostat, akış kontrol cihazları, manometre, genleşme tankı ve bağlantısı, emniyet ventilleri kontrol edilir.

Testler:

Ön hazırlıklar: Kazan soğuk olmalıdır (en fazla 40-50 oC). Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır. Kazan bağlantıları (emniyet ventili, kazan çıkışı vb.) körlenmiş olmalıdır. İçinde hava kalmayacak şekilde yağla doldurulmuş olmalıdır. Kazana, kazanda kullanılan yağla basınç uygulanır. Kazanın tasarım basınç değerini aşmamak üzere belirlenen işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının 1,5 katında test basıncı uygulanır. Basınçlandırma işlemi yapılırken kalibrasyonlu manometrelerden basınç takibi yapılmalıdır. Basınçlandırma işlemi yavaş yapılmalıdır. Kazana hidrostatik deney uygulanırken, seviye gösterge kapatma vanaları tam kapatılmış ve seviye gösterge camlarının blöfü açılmış olmalıdır. Kazan test basıncında, 30 dakikadan az olmamak kaydı ile bekletilir. Emniyet ventilleri işletme tarafından belirlenen çalışma basıncının ve/veya kazan tasarım basıncının 1,1 katında açılmalı. Kazan işletme basıncının ve/veya tasarım basıncının altına düştükten sonra kapanmalıdır.

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Kim Tarafından Yapılır?

Standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Kızgın Yağ Kazanı Kontrolleri Hangi Sıklıkla Yapılır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği kızgın yağ kazanlarının; en geç yılda 1 periyodik olarak ve gerektiğinde kontrol ve deneyleri yaptırılmalıdır.

3) Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümü

Elektrik tesisatı kontrolünde tesis içerisinde varsa, trafo alçak gerilim tarafı, tüm enerji odaları, sayaç, dağıtım panoları, kablo şaftları, generatör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantıları, asansör elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı, anahtar, priz ve buatlar, kompanzasyon sistemleri ve topraklama tesisinin mevcut proje ve standartlara uygunluğu kontrol edilir, ölçümler gerçekleştirilir.

Elektrik tesisatındaki her elemanın ölçümleri ve gerekli kontrolleri yapılıp raporlanacaktır.

İki nokta arasında elektrik akımının oluşması için bu iki nokta arasında potansiyel fark yani gerilim farkı olmalıdır. Elektrik hatlarında faz iletkeninin bir diğer iletken yüzeyle (makine gövdesi gibi) teması, hata akımının oluşmasına neden olur. Bu hata akımı, topraklama sistemine ve kısa devre gücüne bağlı olarak ölümlere, yaralanmalara ve beraberinde büyük maddi hasarlara yol açabilir. Topraklama, bu gibi bir durumda maruz kalınan dokunma gerilimini düzenleyerek oluşacak hata akımını istenen seviyelerde tutulmasını sağlar.

Elektrik ile çalışan cihazların makinelerin gövde toraklamasının olması ve bunun periyodik olarak kontrolü can ve mal kayıplarının büyük ölçüde önüne geçecektir.

Topraklama Kontrolü

İki nokta arasında elektrik akımının oluşması için bu iki nokta arasında potansiyel fark yani gerilim farkı olmalıdır. Elektrik hatlarında faz iletkeninin bir diğer iletken yüzeyle (makine gövdesi gibi) teması, hata akımının oluşmasına neden olur. Bu hata akımı, topraklama sistemine ve kısa devre gücüne bağlı olarak ölümlere, yaralanmalara ve beraberinde büyük maddi hasarlara yol açabilir. Topraklama, bu gibi bir durumda maruz kalınan dokunma gerilimini düzenleyerek oluşacak hata akımını istenen seviyelerde tutulmasını sağlar.

Topraklamanın diğer bir faydası da, elektromanyetik girişime hassas teknolojilerini, haberleşme aygıtlarını, bilgisayar vb. cihazları topraklayarak bozucu elektromanyetik dalgaların toprağa iletilmesini sağlamaktır. Bu sayede cihazlarda maddi hasar ve veri kaybı gibi istenmeyen sonuçlardan korunabilmeyi sağlamaktadır.

Topraklama Ölçümü ve Kontrolünün Gereklilikleri

Topraklama ölçümü ve kontrolü, işletme bünyesindeki topraklama tesisatının etkinliğinin belirlenmesi açısından önemlidir.

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince, topraklama ölçüm ve incelemelerinin, tüm tesislerde yıllık periyodik olarak tekrarlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-III Tablo 3 bölümünde topraklama ölçüm ve incelemelerinin 1 yıllık periyotlar ile tekrarlanması zorunlu hale getirilmiştir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, topraklama ölçümlerinin 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)

Topraklama Ölçümü ve Kontrolünün Yapılması Gereken İşletmeler

Elektrik tesisatının olduğu her türlü alan, bina ve işletmelerde ölçüm ve kontrollerin yaptırılması gerekmektedir.

Sürekli olarak işletme altında olan elektrik panolarının kesintisiz enerji sağlaması bunun iş güvenliği kapsamında can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Periyodik olarak kontrol edilmeyen işletmelerdeki elektrik panoları can ve mal güvenliği açısından ciddi sorunlara yol açmaktadır. Elektrik panolarında alınacak önlemlerle doğrudan ya da dolaylı dokunma gerilimlerinden dolayı oluşabilecek elektrik çarpmalarının, yangınların, elektrik kesintisinden dolayı oluşabilecek iş kayıplarının, aşırı ya da düşük akım ve gerilim nedeniyle meydana gelebilecek cihaz ve ekipman arızalarının önüne geçilebilmektedir.

Elektrik pano kontrollerinde;

 • Pano gövdesi fiziki ve mekanik kontroller

 • Kablo ve iletkenlerin kontrolü

 • Pano içi elemanların kontrolü

 • Pano içerisinde yapılacak ölçümler

gibi gereken işlemler yapılmaktadır.

Elektrik Pano Kontrollerini Yaptırması Gereken İşletmeler

Bünyesinde küçük yada büyük çaplı elektrik panosu bulunduran bütün yapılar periyodik olarak bu kontrolleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Paratonerler, iş yerlerinde yıldırımdan korunma tesisatı olarak kullanılmaktadır. Paratoner ölçümü periyodik kontrolü belirlenen zaman dilimlerinde yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Belirlenen zaman dilimi ise yılda en az 1 keredir. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine göre, bu periyodik kontrolleri yaptırmak zorunludur. Paratonerlerin uygunluğu çalışanların sağlığı ve mal güvenliği için oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Yıldırımdan Korunma Sistemleri

Franklin Çubuğu: Bu sistemde amaç, sivri uç etkisi ile yıldırımı üstüne çekmesidir. Koruma alanının dar olması sebebiyle fazla tercih edilmez.

Aktif Paratoner: Bu sistemlerin kurulumu kolaydır ve etkin bir koruma sağlar. Bu nedenle yıldırımdan korunma sistemleri arasında en çok tercih edilenlerdendir.

Radyoaktif Paratoner: Radyoaktif paratonerler, artık üretilmemektedir. Bunun nedeni de bünyelerinde bulundurdukları radyoaktif maddelerin yarattığı radyasyon kirliliğidir.

Faraday Kafesi: 3 kısımdan oluşur: yakalama ucu, iniş iletkeni ve topraklama sistemi. Bu sistem belirli aralıklarla kurulmaktadır. Kurulum maliyeti yüksektir ama en etkin koruma sistemi olarak kabul edilmektedir.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Denetimi ve Gereklilikleri

Yıldırımdan korunma sisteminin etkinliğinin kontrol edilmesi, güvenilir olarak çalışmaya hazır halde tutulması ve tam olarak ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması için belli periyotlarla yetkili elektrik mühendisleri tarafından ölçümlerinin yapılması ve muayene edilmesi gerekmektedir. Teknik dokümanların kontrolü, göz ile muayene, topraklama sisteminin ölçümü ve raporlama, denetimin temel öğelerini oluşturmaktadır.

Yıldırımdan korunma sistemi ölçüm ve incelemeleri kapsamında aşağıdaki ölçüm ve kontroller yapılmaktadır:

 • Koruma Borusu ve Bileşenlerinin İncelenmesi

 • İndirme İletkenleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi

 • Muayene Klemensi ve Bileşenlerinin İncelenmesi

 • Çatı Üstü Sistemi ve Bileşenlerinin İncelenmesi

 • Topraklama Tesisi Direnci Ölçümü

Yıldırımdan Korunma Sistemi Ölçüm ve Muayenesi ile İlgili Mevzuat

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. maddesi, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde muayene ve topraklama direncinin ölçümlerinin yılda en az bir kez periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

Yıldırımdan korunma sisteminin muayeneleri arasındaki en uzun süre, TS EN 62305 – 3:2007 (Yıldırımdan korunma – Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike) standardı Ek E bölümü Çizelge E.2’ye göre muayene süresi azami 1 yıl olmalıdır.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Denetimini Yaptırması Gereken Yapılar

Yıldırımdan korunma sistemi bulunan tüm tesis ve işletmelerde ölçüm ve muayene işlemleri standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak uzman ve sertifikalı Sigmacert Global mühendisleri tarafından yapılır.

Günümüzde ticari ve endüstriyel faaliyetlerin çok büyük bir bölümünde, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, elektrik tesisatının periyodik kontrolü, işlerin kesintiye uğramaması, üretim ve iş güvenliği açısından önemlidir. Günümüzde elektrik iç tesisatı ve tesisat bünyesinde kullanılan her türlü ekipman, bileşen ve teçhizatın kontrolü belirli bir uzmanlık seviyesi gerektirmektedir.

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolünün Önemi

Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında zorunlu hale getirilmiştir.

Elektrik tesisatın kontrolü, tehlike teşkil edebilecek, sorunlu veya tesisin eksiklerinin tespiti açısından önemlidir. Bu sayede olası iş kayıpları, kaza ve yangınların önüne geçilecektir.

Yapılacak olan tespitler ve gereken düzeltmelerin yapılması sonucunda:

 • Can güvenliği tesis edilecek, elektrik kazalarına bağlı yaralanma ve can kayıplarının önüne geçilecektir.

 • Tesisatın sorunlu ya da sorun çıkarabilecek noktaları tespit edilerek raporlanacak ve elektrik tesisatından kaynaklanacak olan iş kayıplarının önüne geçilebilecektir. Periyodik kontrollerin yaptırılmamasına bağlı, ticari faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek arızalar, hizmet, üretim veya üretimin durmasına bağlı olarak hammadde kaybı gibi sorunlara yol açarak karşılanması zor olan maddi kayıpların önüne geçilecektir.

 • Elektrik tesisat bileşenlerinin yanlış boyutlandırılması ve uygunsuz ekipman kullanımı, rutin faaliyet içerisinde işletmecinin farkına dahi varamayacağı birtakım ek maliyetlerden tesisi koruyacaktır.

Elektrik Tesisatı Kontrolü

Elektrik tesisatı kontrolünde tesis içerisinde varsa, trafo alçak gerilim tarafı, tüm enerji odaları, sayaç, dağıtım panoları, kablo şaftları, generatör, ups, motor, makine ve teçhizatlar ile elektrik bağlantıları, asansör elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı, zayıf akım tesisatı, anahtar, priz ve buatlar, kompanzasyon sistemleri ve topraklama tesisinin mevcut proje ve standartlara uygunluğu kontrol edilir, ölçümler gerçekleştirilir.

Elektrik tesisatındaki her elemanın ölçümleri ve gerekli kontrolleri yapılıp raporlanacaktır.

4) Tesisatlar

Dış ünitelerin (fan, filtre, damper vb.) ve iç ünitelerin (menfez, difüzör, anemostad vb), kanalların durumu, montajlar, bağlantılar kontrol edilir.

Tesisatın projeye ve ilgili standartlara uygun çalışmasının kontrolü gerçekleştirilir.

Hava hızları ve debiler ölçülür.

Tesisatlar iş yerlerinin olmazsa olmazıdır. İşletmede enerjinin, havanın, suyun, buharın vb. kaynakların gerekli yerlere dağıtılmasını, gerektiğinde atıkların da toplanmasını sağlar. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre belirli tesisatların da periyodik olarak kontrolden geçirilmesi zorunludur.

Periyodik Kontrol kapsamında yer alan mekanik tesisatlar arasında özellikle yangın, havalandırma ve klima tesisatları bulunmaktadır.

Her tür yapının yangından korunması ve yangın çıkması durumunda can ve mal kaybının engellenmesi amacıyla kurulan yangın algılama ve söndürme tesisatlarının her an çalışır durumda olması önemlidir. Ancak, gündelik kullanımı olmayan yangın söndürme tesisatlarının bakım ve kontrolleri birçok işletmede unutulmakta ve yangın çıkması durumunda bunun bedeli ağır olmaktadır. Bu nedenle, sistemin projeye ve binanın gereklerine uygun olarak çalışır durumda olup olmadığını anlamak, varsa eksiklerin tespit edilip giderilmesini sağlamak üzere yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri en geç yılda 1 kez gerçekleştirilmelidir.

İş yerlrinde önemli ihtiyaçlardan birisi de havalandırma ve iklimlendirme tesisatlarıdır. İş yerinde çalışanların ve makinaların hava ihtiyacının karşılanması, kirlenmiş havanın uygun şekilde uzaklaştırılması; ortam sıcaklık, nem ve hava akımının çalışanların ihtiyaçlarına uygun olarak sağlanması havalandırma ve iklimlendirme tesisatının uygun şekilde kurulmasına ve çalışmasına bağlıdır. Havalandırma ve klima tesisatlarının da en geç yılda 1 kez periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Bu gruptaki tesisatların periyodik kontrollerini gerçekleştirmeye makina mühendisleri, makina ve metal bölümü mezunu teknik öğretmenler, makina teknikerleri ve yüksek teknikerleri yetkilidir.

Dış ve iç ünitelerin, kanal ve boruların durumu kontrol edilir.
Tesisatın projeye ve ilgili standartlara uygun çalışmasının kontrolü gerçekleştirilir.
Hava hızları ve ortam nemi kontrol edilmelidir.

 • Pompalar,

 • Su depoları,

 • Boru tesisatları,

 • Yangın dolapları,

 • Sprinklerler,

 • Hidrantlar,

 • Köpüklü sistem kontrolleri.

5) İş Makinaları

EKSKAVATÖR yükleme işlemlerini yapan iş makinasıdır halk arasında da kepçe olarak da bilinen bu iş makinasının önünde kova bulunmaktadır. İş makinesinin kovasıi yardımıyla moloz toprak veya kum gibi malzemelerin kepçesi yardımıyla belirli bir yeretaşır ya da kamyonlara yükleyen iş makinesidir yükleyici iş makinası ayrıca asfalt gibi yol kazılarında yapı temelleri nde kanal kazıları olmak üzere bir çok ağır işlerde insanların yapamayacağı işleri kısa sürede yapmak için kullanılır. Genellikle inşaat sektöründe ve kazı işlerinde kullanılır. Hidrolik sistemle çalışan iş makinaları benzin veya dizel yakıtla da çalışırlar.

Bir operatör yardımı ile kullanılan yüklenicinin mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılması oluşabilecek kazaların önüne geçmektedir günümüzde en çok kullanılan yüklenicinin kontrollerini yapmak yasal bir zorunluluktur yükleyicilerin bakım ve periyodik kontrolleri ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği’ne tabiidir bu yönetmeliğe göre yapılan kontroller ve bakımlar Avrupa standartlarındadır.

Sigmacert Global uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yükleyici muayenelerinde ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İŞ İDMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Dozer ön tarafında indirip kaldırmaya yarayan çelik çatala ve bıçaga sahip iş makinasına dozer denir. Dozer molozları toprağı karı bulunduğu bölgeden istenilen bölgeye doğru ileri doğru sürükleyerek götürme işini yapar. Dozer Tırtıllı demir ayakları ve lastikli ayakları bulunan çeşitleri vardır. Kullanılan alanlarına göre farklı boyutlarda olan bu makinaları genellikle inşaat sektörüne bıçak çalışmalarında ve yol açma farklı sektörlerde kullanılır.

Dozerler ağır işler yaptıkları için çalışma anında herhangi bir arızaya sebep vermemesi gerekir. Kazalara yol açmaması için mutlaka bakımları ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılan kontroller dozerin kaza riskini sıfıra indirir. Hem iş sağlığı hem de iş güvenliğinin sağlanması için periyodik kontrol yapılmalıdır.

Dozerlerin periyodik kontrolleri iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği’ne tabiidir yapılacak olan kontroller bu yönetmeliğe göre yapılmalıdır zira bu yönetmelikteki standartlar ve kriterler standartlarıdır.

İş makinası dozerlerin izin düzenli olarak periyodik kontrolü yaptırmak istiyorsanız Sigmacert Global uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yük kaldırma ekipmanı iş makinaları muayenelerinde ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştire bildiğini ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek ederek, tespit edilen eksikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları ile ilgili raporlar.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞART YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

KALDIRMA ÜRETME EKİPMANLARI

2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükü en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askılı tutabilecek güçte olur ve bunlar dayanıklı ve yeterli yük frenleri olur.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri makina teknikerleri veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde Tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler teknikerler ve yüksek teknikerler tarafından uygulanır.

2.3. Maddede 2.2.1. De belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldı mı belli etme ekipmanlarının periyodik kontrol kriterleri süreleri tablo iki de belirtilmiştir.

DAMPERLİ KAMYONLAR ağır yük taşımacılığında kullanılan büyük araçlardır. Yollarda da rastladığımız bu araçlar belli bir hızda çok ağır yükleri taşıyor bilmektedirler. Özellikle inşaat sektöründe olmazsa olmaz araçlardır. Aklınıza gelebilecek tüm ağır işlerde kullanılabilirler. Damperli kamyonlar moloz, kum, çimento, tuğla, eşya yük taşımasında kullanırlar. İnşaat sektöründe kullanılan damperli kamyonlar bazı yüklerini arkasında damperi sayesinde yüklerini bulunduğu noktadan hemen boşalta bilirler.

Damperini aşağıya indirip kaldıran damperli kamyonlar resim ağır yükleri taşıma da kullanılması üretilen bu araçların güvenliği de çok önemlidir. Mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Yollarda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için kontrolleri akredite olmayla kuruluşlar tarafından mutlaka yapılmalıdır. Damperli kamyonların periyodik kontrolleri iş ekipmanları kullanım ve sağlık güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

BETON POMPASI özel bir iş makinesi var. İnşaat işlerinde şantiyelerde kullanılan beton pompaları sıvı betonu binada hazır olan kalıpların arasına veya ulaşılması zor bir zemin ise sıfır betonu döken makinedir. Beton pompasına yanaşan mikser sıvı hazır betonları fabrikadan alıp getiren mikserler beton pompasına yanaşır ve haznesine boşaltır beton pompası da sıvı betonu istenilen her yere döker.

Beton pompası inşaat sektöründe olmazsa olmaz bir iş makinasını açık. Görselde de gördüğümüz gibi şantiye temelinde bir çok beton pompası ile beton dökülüyor. Beton pompasında ayrıca yanlarından ikişer tane toplam dört tane ayak yana doğru açılır ve beton pompasını dengede tutar beton pompası dökme işini bu şekilde yapar. Beton döken bu iş makinası ağır ve büyük olduğu için devamlı kullanıldığı için mutlaka periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Beton pompası periyodik kontrol ettiren firmalar oluşabilecek kazaların önüne geçer periyodik kontrol süresi gelen beton pompalarının kontrolleri kesinlikle aksatılmamalıdır beton pompaları iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

SİLOBAS içinde kum çimento tahıl ürünleri gibi buna benzer ürünleri taşıyan iş makinesine denir. Bir tır dorsesine yerleştirilen silobaslar estetik bir görünüme sahiptir. Sektöre göre farklı büyüklüklerde çeşitleri bulunmaktadır özel olarak üretilen silo başların dolum ve boşaltma hazineleri de özeldir. Silobaslar ülkemizde bir çok firma tarafından üretilmekte ve bir çok ülke özellikle Rusya benzeri ülkeler çoğunlukla ihraç edilmektedir.

Silobasların doldurma boşaltma işlemleri arkasında bulunan stok kompresör yardımı ile yapılmaktadır. Kompresörler çimento ve tavuk ürünleri gibi ürünleri kendi haznesine doldurma ve boşaltma işlemini yapmaktadır

Silobas kullanılması dikkat isteyen bir iş makinesidir. Kullanımı sırasında aksamlarında ve üzerinde bulunan kompresörlerde herhangi bir kaza olmaması için mutlaka bakım ve periyodik kontrolü yaptırılmalıdır. Periyodik kontrol süresi gelen ekipmanların mutlaka kontrolleri yapılmalıdır silobas mahalleri mutlaka akredite olmuş kuruluşlara yaptırınız. 6331 sayılı kanun gereğince İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ‘ne tabiidir. Sigmacert Global mühendisleri ile gerçekleştirdiği Silobas muayenelerinde ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştire bildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

SİLİNDİR yere düzgün bir şekilde serilmiş malzemenin üzerinden geçerek sıkıştırır ve dümdüz yapan iş makinesidir. Genellikle yol yapım işlerinde kullanılan ve olmazsa olmaz bir iş makinesidir. Her iki tarafında demirli ya da Çelik’ten yapılmış büyük boru şeklinde olan iş makinası silindirin bir çok alanda kullanılanları vardır. Toprak silindiri asvalt silindiri bir lastikli tekerlisini değiştir bulunmaktadır.

Yerdeki malzemeyi sıkıştırarak aralarda kalan boşlukları sıkça doldurur ve zemini pürüzsüz bir şekilde düzeltir. Ülkemizde yol yapım çalışmalarında gördüğünüz silindir trafiği çıkmadan ve işe başlamadan mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Bu tip iş makinaları 6331 sayılı kanun gereği değişik modları kullanımında SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ‘ne tabiidir sizde iş makineleri kontrollerini yaptırmak ve iş sağlığı güvenliğini almak istiyorsanız kontrollerinizi yaptırınız. Adreste olmuş kuruluşlarla yaptıracağınız muayeneler Avrupa standartlarındadır. Sigmacert Global mühendislerinin gerçekleştirdiği silindir muayenelerini ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini geçek manada test ve gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek tespit edilen eksikleri uygunsuzlukları tehlikeli durumları raporlar.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre İş Makinaları “Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Yaygın olarak kullanılan iş makinaları arasında ekskavatör (kazıcı), yükleyici (loder), kazıcı-yükleyici (beko loder), dozer, silindir, fore kazık makinası gibi makinalar bulunmaktadır. Ayrıca çalışmalar için hava üreten kompresör ile jeneratörler de iş makinası olarak degerlenidirilir.

İş makinaları ehliyetli ve yetkin operatörler tarafından kullanılması gereken, kullanımı ve bakımı bilgi ve dikkat isteyen ekipmanlardır.

İş makinalarının devrilme, sıkıştırma, ezme gibi bir çok riski bulunmaktadır. Bu nedenle iş makinalarında bir çok güvenlik önlemi bulunmaktadır. Örneğin çalışırken yakın çevrede insan bulunmamalıdır. Bu amaçla makina üzerindeki sesli, ışıklı uyarılar çalışır durumda olmalı, operatörün görüş alanı yeterli olmalıdır. Operatör kabini makina kumandasının güvenli şekilde yapılabileceği, operatörü atmosfer şartlarından, düşen ve fırlayan cisimlerden koruyacak özellikte olmalıdır. Hareket ve durdurma kumandaları doğru çalışmalıdır. Makina üzerindeki hidrolik sisteminin pompaları, hortumları, bağlantıları, silindirleri sağlam olmalı; aşırı basınç ve hidrolik yağın aniden boşalarak kaza oluşturmasına karşı emniyet sistemleri bulunmalıdır.

İş makinalarının güvenli çalışabilmeleri için, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde periyodik kontrole tabi ekipmanlar için, bazı istisnalar dışında, belirtilen 1 yıllık periyodik kontrol süresi aşılmamalıdır. Makinaların kullanım şartları, yaşları, durumları göz önünde bulundurularak daha kısa sürelerde periyodik kontrollerin yapılacak risk değerlendirmesine göre karar verilebilir.

Belirtilen tehlikelerden korunulabilmesi ve iş makinasının çalışmasının güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bu makinalar düzenli olarak periyodik kontrolleri yapılmalıdır. İş makinalarının periyodik kontrollerini yapmaya makina mühendisleri, makina teknikerleri ve yüksek teknikerleri yetkilidir. Jeneratörlerin periyodik kontrolleri ise elektrik mühendisleri, elektrik tekniker ve elektrik yüksek teknikerleri tarafından yapılmalıdır.

Sigmacert Global, uzman personeliyle İş Makinalarının periyodik kontrollerini güvenli ve güvenilir şekilde gerçekleştirmekte ve sonuçları raporlandırmaktadır. Böylece kontrol sırasında ve sonrasında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesine olanak sağlar.

Fore kazık temeli sağlam olmayan yerlerde temeli daha sağlamlaştırmak için geniş çaplı derin bir çukur açar. Açılan bu çukur beton dökülerek bina temeli sağlama alınır. Ayrıca Fore kazık makinası su çıkartmada da kullanılmaktadır. Genellikle inşaat sektöründe hidrolik sistemi ile çalışmaktadır. Günümüzde Fore kazık gibi bir çok iş makinesi kullanılmasında yapılan hatalar kusurlu iş makinalarının kullanılması ve muayenesi yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmaktadır. İş makinası Fore kazık periyodik kontrollerinin yapılması oluşabilecek kazaların önüne geçer periyodik kontrol yapılması inşaat sahasında güvenli çalışma alanı oluşturur. 6331 sayılı kanun gereğince çıkarılan 25.04.2013 tarih ve 28 628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gereken askeri şartlarla belirtmiştir periyodik kontrollerinizi mutlaka akredite olmuş yani onaylanmış kuruluşlara yaptırınız Fore kazık ile ilgili yönetmeliğe uygun kontrollerini gerçekleştirir bu yönetmelikte belirtilen standartları uygulanır ve bu standartlar Avrupa standartlarıdır.

İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİGİ
Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli askeri şartları belirtmektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile ilgili 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 2 ve 12. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa birliği direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

PERİYODİK KONTROL RAPORU
Sigmacert Global uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Fore kazık muayenelerinde ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işi güvenli olarak gerçekleştire bildiğini ekipmanın test ve gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek tespit edilen eksikleri uygunsuzlukları ve tehlikeli durumları raporlar.

6) Yürüyen Merdiven Band

25.04.2013 tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanları’nın kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yürüyen merdiven ve yürüyen bantların yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Bu kontrollerin zamanında ve yetkili kişilerce yapılmasından yürüyen merdiven veya bantın bulunduğu yapının sahibi veya onun yetkilendirdiği tesis işleticisi sorumludur.

Bu yönetmeliğin yasal dayanaklarından biri olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, periyodik kontrollerin yapılmaması durumunda idari para cezası öngörmektedir. Bununla birlikte yönetmeliğin öngördüğü kontrollerin yapılmaması ve ekipmanda meydana gelebilecek bir kaza sonucunda bina sahibi veya işletici açısından konunun hukuki ve adli boyutu oluşabilir.

7) Makine ve Tezgah Kontrolü

CNC Tezgahı

CNC tezgahı bir metal ahşap plastik vb. malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan makinedir. Fabrikada sanayilerde kullanılan CNC tezgahların bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Farklı çeşitleri bulunan CNC tezgahların bazıları aşağıdaki gibidir.

 • FREZE TEZGAHI

 • TAŞLAMA TEZGAHI,

 • TORNA TEZGAHI

 • MATKAP TEZGAHI

 • DELİK BÜYÜTME TEZGAHI

Bu ve bunun gibi tezgahların kendine özgü çalışma özelliği vardır. Bir malzemeyi işlemek için tezgahın kontrol ünitesi üzerinde girilen koordinatlar kullanılır. Günümüz teknolojisinde daha ileri seviyede olan CNC tezgahları yaptığı iş açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Bir operatör yardımı ile kullanılan CNC tezgahları pahalı oldukları için ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

PERİYODİK KONTROL SÜRESİ

Bu yönetmeliği amacı iş yerinde iş ekipmanları kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir.20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Torna makinası metal ya da yapay malzemeler üzerinde doğrusal hareketler gerçekleştirmek suretiyle makine üzerinde bulunan kesici takımların yardımıyla gerçekleştirilen işleme tornalama denilmektedir. Bu işin yapıldığı tezgahın ismi ise torna tezgahıdır. Torna tezgahı içerisinde bulunan ekipmanlar ise; gövde, ayaklar, yağ göstergesi, talaşlık, kalemlik, hız göstergesi olan kutu, çalıştırma kolu, soğutma suyu deposu, fener milidir.

Tüm bu ekipmanlar torna tezgahı sistemi içerisinde bulunan parçalardır. Bu parçalar sayesinde torna sistemi çalışmaktadır. İlk çıkan torna tezgahları ile son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte değişen torna tezgahları ve işlevleri sayesinde torna tezgahlarının pek çok sanayi alanında kullanıldığı görülmektedir. Sanayilerde kullanılmakta olan torna tezgah çeşitleri ise şu şekildedir.

 • Ağır iş torna tezgahı

 • Universal torna tezgahı

 • Dik torna tezgahı

 • Kam torna tezgahı

 • Otomat torna tezgahı

 • Sırt alma torna tezgahı

 • Revolver torna tezgahı

 • Hava çap torna tezgahı

 • Kopya torna tezgahı

 • Masa tipi torna tezgahı

 • Krank mili torna tezgahı

 • Sıvama torna tezgahı

şeklindedir. Torna tezgahlarının üzerinde bulunan iş parçalarını kesmeye ve şekillendirmeye yarayan kesici takımlar nedeniyle torna tezgahı periyodik kontrol ve fenni muayenelerinin yapılması zorunludur. İşçi sağlığı ve can güvenliği açısından söz konusu periyodik kontrollerin yapılması oldukça önemlidir.

Torna tezgahları kontrolleri “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara göre yapılan kontroller neticesinde işçi sağlığı ve can güvenliği kontrol altına alınmış olunmaktadır.

Ayrıca kontrolleri düzenli olarak yapılan torna tezgahları uzun yıllar sıkıntısız çalışmaya devam etmektedir. İşin sürekliliğinin sağlanabilmesi için torna tezgahı periyodik kontrol düzenli yapılmasının önemi dikkat çekmektedir. Torna tezgahlarına belirtilen yönetmelik çerçevesince yılda bir bakım ve fenni muayene yapılması yeterlidir.

Periyodik Kontrol Raporu

Periyodik kontrolleri gerçekleştirilen torna tezgahlarında tespit edilen uygunsuzluklar, eksiklikler ya da işçi güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlar raporda detaylıca izah edilerek sunulmaktadır. Hazırlanan rapor sonucunda tespit edilen eksiklikler ve tehlikeli durumlar kısa bir süre içerisinde giderilerek tehlikeli durum ortadan kaldırılmış olunur.

Periyodik kontroller sonucunda gerçekleşen bu durum işçi can güvenliğini sağlamakta ve beraberinde de yapılan işte süreklilik sağlanmasını gerçekleştirmektedir. Yasal çerçevede yönetmeliğin belirlediği hususlara dikkat edilerek uzman kadrolar tarafından torna tezgahlarında gerçekleştirilen periyodik kontroller son derece önemli ve ciddiye alınması gereken uygulamalardır. Torna tezgahı periyodik kontrol sonucunda pek çok kazanın önüne geçilmesi sağlanmıştır.

İlgili Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, iş yerinde ve iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili olarak sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartlar belirlenmiştir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsamaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Torna tezgahı periyodik kontrol hakkında şimdi bize ulaşın.

Freze tezgahı periyodik kontrol hakkında bilgi vermeden önce kısa bir açıklama yapalım. Günümüzde çevremize baktığımızda birçok metalden yapılma eşya görmekteyiz. Bunların bazıları şekilli ve oyulmuş olmaktadır. Peki bu metallerin şekilli ve pürüzsüz olmasını sağlayan nedir?

Freze denilen bir makine sayesinde metalleri talaş şeklinde ayırarak düz parlak bir görünüm kazanmaktadır. bu makineye bağlı kendi etrafında dönen bir dişli kesici alet bulunmaktadır. Birde bu aletin tezgahı bulunmaktadır.

Tezgah seçimi metalin yapısına ve talaşlama işlemine göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse dikey tezgah, yatay tezgah ve üniversal tezgah olarak üçe ayrılır. Üniversal tezgahı biraz açmak gerekirse yatay ve dikey olan tezgahın bir arada bulunan şeklidir. Bu tezgahların bakımlarının iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıca soğutma sıvısını da unutmamak gerek.

Makinenin düzgün çalışabilmesi için pas tutmaması gerekmektedir. Bu sıvı makineyi ve dişlileri pastan korumaktadır. Freze tezgahını kullanabilmek için belli bir süre eğitim almak gerekmektedir. Ayrıca ölçü aletlerini iyi derecede biliyor olmak ve kalite kontrollerini düzgün bir şekilde yapabiliyor seviyede olmanız gerekmektedir.

Bunun için meslek okulları bulunmaktadır. Yetenek ve beceri isteyen bu iş kendinizi geliştirdiğiniz takdirde çok başarılı işlere imza atabilirsiniz. Bu makineye belli zamanlarda periyodik kontrol ve fenni muayene yapılmalıdır. Bunlar nedir onun hakkında konuşalım.

Frezenin Periyodik Kontrolü
İş sağlığı güvenliği kanunu gerekçesi ile yılda bir kez freze tezgahı periyodik kontrol yapılması gerekmektedir. Biz dogansoy firması olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vererek bu kontrollerinizi yapmaktayız. 1984 yılında kurduğumuz bu firma şuan da İstanbul’da sizlere hizmet vermektedir. Elektrik çok ince bir iş olduğu için ekibimiz size en uygun ve en iyi hizmeti sunarak başarılı işler yapma peşindeler.

Hepimizin de bildiği gibi her makinenin periyodik kontrolü olduğu gibi freze tezgahlarında iş sağlığı açısından kontrollerinin yılda bir kerede olsa kanunlar gereği yaptırma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Ayrıca bu işlerle uğraşırken elektrik tesisatının da ne kadar önemli olduğunu unutmamak gerekli.

Firma olarak sizin için elektrik tesisatlarının da kontrollerinin en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Reaktif güçten aktif güce kadar bütün kontrolleri yapmaktayız. Hepinizin de bildiği gibi reaktif güç her sanayide olduğu gibi bunların kontrolünün yapılmaması durumda sizlere yüklü miktarda ceza gelebilmektedir.

Reaktif güç dediğimiz şey içinde bobin bulunduran makinaların sebep olduğu bir güçtür. Bunu önlemek için bu reaktif gücün periyodik kontrollerinin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bunu için sizlere en iyi şekilde kompanzasyon hizmeti sunmaktayız.

Frezenin Fenni Muayenesi
Her aracın fenni muayenesi yapıldığı gibi kanunlar gereği freze tezgahının da fenni muayenesi yapılmak zorundadır. Her makinanın fenni muayene belgesi bulunmak zorundadır. Şirket olarak size bu hizmeti de sunmaktayız.

Fenni muayene kullandığımı makinanın teknik yeterliliklerinin incelenmesi ve kullanıma uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir. Bu belgeyi de senede bir kere yenileme zorunluluğunuz vardır. Freze tezgahı periyodik kontrol işlemi hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Taşlama Tezgahı

Taşlama tezgahı periyodik kontrol işlemini açıklamadan önce taşlama nedir ondan bahsedelim. Taşlama, metal elementinden elde edilen bazı eşyaların yerine oturması için kullanılan bir yöntemdir. Metal, bakır, demir gibi elementlerin yerlerine oturtulması ve monte edilebilmesi için aşırı güç uygulanması gereken sert maddelerdir. Bu nedenle de endüstriyel anlamda taşlama makinesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Taşlama Makinesi Fenni Muayene İşlemi

Özellikle endüstriyel makinelerde bakım onarım işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yanı sıra muayene işlemlerine de tabi tutulması gerekmektedir. Bu muayene ve kullanım talimatlarının yerinde uygulanması işlemi devletin çıkardığı kanunlarla da garanti altına alınmıştır.

Taşlama makineleri diğer endüstriyel araçlara nazaran daha az tehlike arz etmesine rağmen her elektrikli çalışan makine gibi doğru kullanım ve muayene işlemleri yapılmazsa tehlikeli hale gelebilmektedir. Taşlama tezgahı periyodik kontrol işleminde şu unsurlar göz önüne alınmaktadır;

Makinenin kurulduğu alanın işçiler tarafından kullanılabilir olması.

Muayene sırasında bu konum göz önüne alınarak işlemler gerçekleştirilir.

Elekrik bağlantı kablo ve tesisatlarının yönetmeliklerle uygun olarak yapılmış olması fenni muayene de göz önünde bulundurulan önemli bir etkendir.

Makinenin tüm aksamlarının doğru bir şekilde çalışabildiğinin denetiminin yapılması.

Yukarıda sayılan başlı denetimlerin yanı sıra İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ndeki maddelere uygun olup olmadığı da makinenin muayene işlemleri sırasında kontrol edilmektedir. Bu yönetmeliğe uygun olmayan makinelerin devlet kurumları tarafından tespit edilmesi halinde ciddi cezalar kesilebildiği gibi, işçi sağlığı açısından da önemlidir.

Taşlama Makinesi Periyodik Bakımı

İnsan gücü ile çalışan bir makine olan taşlama makinesinin tüm aksamlarının uyum içinde çalışabilmesi için taşlama tezgahı periyodik kontrol yapılması gerekmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olduğu kadar periyodik bakım üretimin yapılması ve aksamaması için önemlidir. Yapılmayan periyodik bakımlar makinelerde maliyeti yüksek bakım onarım masraflarını da beraberinde getirmektedir.

Periyodik bakım, endüstriyel alanda büyük önem taşımaktadır. Özellikle kollektif bir biçimde çalışması gereken makinelerin bakımı üretimin yavaşlamaması ve durmaması için oldukça büyük önem taşımaktadır. Taşlama makineleri de kollektif bir biçimde bir tamamlama işlemi gördüğü için periyodik bakımlarının aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Taşlama tezgahı periyodik kontrol bakım süresi işletmenin ve makinenin kullanım süresi veya üretim kapasitesine göre değişebilmektedir.

Taşlama Makinesi Muayene İşlemi ve Periyodik Bakımı Neden Yapılmalıdır?

Taşlama makineleri, elektrik ile çalışan ve endüstriyel sanayi de kullanılan bir araç olduğu için muayene işlemi hayati önem taşımaktadır. İhmal ve dikkatsizlik, tehlikeli durumlar oluşturabileceği gibi can kaybına da sebebiyet verebilmektedir.

Enüstriyel makineler farklı bir elektrik tesisatı ile çalışır ve normalde gerek duyulan elektrik voltajından daha yüksek bir enerji istemektedir. Bu da makinenin elektrik aksamları başta olmak üzere tüm ekipmanlarının denetimini gerektirmektedir.

Öte yandan devlet tarafından belirlenen iş ve işçi kanunlarına uygun olarak çalışabildiğinin raporlarla ortaya konabilmesi için bakım ve muayene işlemleri gereklidir. Taşlama tezgahı periyodik kontrol işlemi hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

Borwerk tezgahı, diğer makinelerin yapamayacağı işleri kolaylıkla yapmaya yarayan makine tezgahıdır. CNC, torna ve freze tezgahlarının işleyemediği büyüklükteki ve ağırlıktaki malzemeleri kolaylıkla işlemeye yarayana makine olarak karşımıza çıkmaktadır. İmalat sanayinde kullanılan borwerk tezgahı yatay kullanımı sayesinde delik delme, klavuz çekme, raybalama, büyütme gibi işlemleri kolaylıkla yapmaktadır.

Borwerk tezgahları, tabla tipi, çapraz kızak hareketli, T tipi, Yer tipi, platen tip gibi farklı türlerde farklı amaçlar için kullanılan çeşitleri bulunmaktadır. Pahalı olan bu tezgah tipleri çok ağır ve zor işlerin üstünden kalktıkları için zamanla arıza verebilmektedir. Bu arızalar zamanla olası kazalara sebebiyet verebilmektedir. Alman kökenli olan borwerk tezgahı periyodik kontrolleri olumsuz kazaların önüne geçebilmektedir.

Bir çok aletin bir araya gelmesi ile oluşan bu tezgahların bakımları çok önemlidir. Olası kazaları, yaralanmaları ve ölümleri engellemek için yapılan kontroller aynı zamanda borwerk tezgahının daha verimli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlayacaktır. Borwerk tezhgahlarının; freze, komparatör, elektrik panosu, hareket mili, vidalı mil, kilit, karşılık yatağı, elle kumanda kolları, motor, elektrik tesisatı, ve diğer ekipmanların tüm kontrollerini mutlaka iş veren olarak Türkak onaylı muayene kuruluşlarına yaptırmalısınız.

Türkak onaylı muayene kuruluşu olan DENETLE Laboratuvar; İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine ve ilgili standartlara göre borwerk tezgahları için periyodik kontrol hizmeti vermektedir. TS EN 13128 Takım tezgahlarında güvenlik standartına göre periyodik kontrolleri yapmaktadır.

Yetkili muayene kuruluşu olarak periyodik kontrol işlemleri sırasında ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak periyodik kontrolleri yapılmaktadır.

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrol Süresi

2.4. Tezgâhlar

2.4.1. (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrol Raporu

Sigmacert Global, borwerk tezgahlarınızın teknik olarak kullanılabilirliğini raporlamakta ve iş güvenliği gereksinimlerini tam olarak ifade ederek iş kazalarının önlemeye çalışmaktayız. Firma olarak yerli ve yabancı tüm firmaların borwerk tezgahlarının periyodik olarak kontrollerini gerçekleştirmektedir. Gerekli test, denetim ve ölçümler sonrasında borwerk tezgahları için uygunluk raporu hazırlamakta ve raporlamaktayız.

Radyal Matkap

Büyük ve ağır İş parçalarında birden fazla delik açmak için kullanılan makineye Radyal matkap denir. 360° dönebilen ve 3-4 santim delik açabilen Radyal matkap vazgeçilmezdir makinedir.

Büyük iş malzemelerine büyük delikler açan Radial matkap iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir. Bu yönetmelikdeki makina ve tezgahlara göre periyodik kontrol süresi bir yıldır.

Sigmacert Global uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştireceği radyal matkap kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekdiklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şart Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun iki ve 13. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC Sayılı Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Şerit testere her türlü ağaç çeşidini istenilen ölçüde kesen makinedir. Değişik çaplarda kesme ağzı bulunan seri testlerinin gövde, tablo, kasnak, koruyucu kapak, testleri kılavuzu velaması ayrıca bir de motoru bulunmaktadır.

Halk arasında deveboynu ve hızar gibi isimlerle anılan şerit testere elektrikli motordan aldığı güç ile çalışmaktadır. Şerit testere marangoz Atelyelerinde tomruk fabrikaları da kullanılmaktadırlar. Biri alt tarafta diğeri ise üst tarafta olmak üzere iki kasnak etrafında dönen yukarı aşağı dönecek şekilde Şerit lamasının dönmesi ile

İşleri yapar.

Son derece tehlikeli bir makine olan seri testlerinin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği‘ne tabiidir. Yapılan kontroller sonucunda işlerin testlerinin iş sağlığı ve güvenliği alınmış olur ve uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Ayrıca bu yönetmeliğe göre şerit testere kontrolleri yılda bir defa periyodik olarak yapılmalıdır.

Sigmacert Global uzman içip ve çıkmanları ile gerçekleştireceği şerit testere kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şart Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uygulaması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 30 ve 31. maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun iki ve 13. maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC Sayılı Avrupa birliği direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

8) Raf Sistemleri

Raf sistemleri, bulunduğu firmaya maksimum yer tasarrufu sağlamak amacı ile, çoğunlukla üzerinde tonlarca yük kaldıracak şekilde, yüksek doluluk oranı ile kullanılmaktadır. Yeni kurulan veya bileşenlerinde değişiklik yapılan raf sistemlerinin statik dayanım hesaplamaları yetkin bir mühendis tarafından deprem kuvvetleri de dikkate alınarak yapılmalıdır ve çalışmalarda bu hesaplarda kullanılmalıdır.

Depolar kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanlarının olması, yüklü olan paletlerin hareket ettirerek taşınmasından dolayı yüksek derecede risk barındıran bölgelerdir. Bu nedenle depo raflarındaki risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereklidir. Böylece muhtemel kazalar oluşmadan önce belirlenebilir ve her biri için gerekli tedbirler alınmış olur.

Rafların kurulumundan sonra da zaman içinde çarpılmalar, nem, zamanla yıpranma vb. nedenlerle oluşacak olan hasarların tehlike oluşturacak boyuta ulaşmadan tespit edilerek giderilmesi gerekmektedir. TS EN 15635 standardına göre, raf sistemlerinin yılda en az 1 kez yetkin personel tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Depolar kullanılan kaldırma ve taşıma ekipmanlarının olması, yüklü olan paletlerin hareket ettirerek taşınmasından dolayı yüksek derecede risk barındıran bölgelerdir. Bu nedenle depo raflarındaki risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereklidir. Bu nedenle muhtemel kazaların oluşmadan önce belirlenmesi gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.

TS EN 15635 standardına göre, raf sistemlerinin yılda en az bir kez uzman mühendisler tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Sigmacert Global uzman mühendisleri periyodik kontroller sırasında aşağıdaki kritik kontrolleri yapar;

 • Darbe yükü alan herhangi bir yapı elemanının olup olmadığının kontrolü

 • Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü

 • Taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasarlar

 • Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlak kontrolleri

 • Rafların oturduğu temelin durumu

 • Paletlerdeki yüklerin pozisyonu

 • Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü

 • İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü

 • “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü

 • Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü

Raf sistemleri bulunduğu firmaya maksimum yer kapasitesi sağlamak amacı ile üzerinde tonlarca yük barındıran yüksek doluluk oranına ile kullanılan ekipmanlardır. Yeni kurulan ve kullanımda olan raf sistemlerinin statik analiz raporlarının yetkin bir mühendis tarafından deprem kuvvetleri de dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Sigmacert Global uzman mühendis ekibi ile;

 • Üç boyutlu statik ve dinamik analizlerinin yapılarak projelerinin tasarlanması

 • Mevcut depo raflarının statik analizlerinin yapılarak iş güvenliğinin gerektirdiği statik raporların hazırlanması

 • Deplasman kontrollü performans analizinin yapılması

 • Etkin kesit hesabı dikkate alınarak profillerin taşıma kapasitelerinin belirlenmesi

 • İstenilen deprem specturumu ile yapının deprem performansının belirlenmesi konularında hizmet vermektedir.

TOP