ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı uygulayan kuruluşların faaliyetlerinin her aşamasında çevreye duyarlılığın arttırılması, atıkların minimal seviyeye indirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynak tüketiminin azaltılması konularında sistemsel bir yaklaşım sağlar. ISO 14001 standardının odak noktası çevre olup, kuruluşlar ISO 14001:2015 standardını uygulayarak faaliyetleri esnasında çevrenin korunmasını sağlamakta ve çevre bilinci oluşturmaktadırlar.

ISO 14001:2015 standardı, kuruluşların çevresel etkilerini yaşam döngüsü kapsamında ele alarak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını hedeflemektedir. ISO 14001 standardın 2015 yılında yayınlanan yeni revizyonu ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile kolaylıkla entegre edilmektedir. Özetle, çevresel etkileri olan tüm işletmeler ISO 14001 belgesi ile Çevre Yönetim Sistemini uyguladıklarını belgelendirmekte, aynı zamanda ISO 9001 ile entegre bir sistem uygulayarak kalite yönetim sistemlerini belgelendirebilmektedirler.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alır?

 • Üretim – imalat yapan tüm kuruluşlar
 • Hizmet  sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşlar
 • Belediyeler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
 • Kooperatifler, Dernek ve vakıflar
 • Tüm Özel ve Kamu kuruluşları

Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin Faydaları Nelerdir?

 • Uluslararası kabul görmüş, çevrenin korunması için en etkin sistem ile kuruluşların faaliyetlerinin her aşamasında çevresel etkilerini kontrol etmeyi sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası yasal çevre mevzuatlarına uyum sağlanmasını kolaylaştırır.
 • Çevre bilinci ile kuruluşlara sürdürülebilirlik alanında prestij kazandırır.
 • Çevre duyarlılığı bilincinin tüm çalışanlar ila paylaşılmasını sağlar.
 • Çevresel risk ve fırsatların sistemsel olarak yönetilmesini sağlar.
 • Çevresel etkilerden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
 • Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
 • Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan çevresel kazalar önlenmiş olur.
 • Her büyüklükte işletme ve her tip ürüne uygulanabilir.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

 1. Kuruluşun yapısı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. ISO 14001:2015 standardına göre sistem kurulumu
 3. ISO 14001:2015 sisteminin uygulamaları
 4. Akreditasyon kapsamları göz önünde bulundurularak belgelendirme kuruluşuna başvuru
 5. ISO 14001:2015 belgelendirme denetimi gerçekleştirilmesi
 6. ISO 14001:2015 belgesinin alınması

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Ancak her yıl gözetim denetimleri yapılarak belgenin şartlarının devam ettiği kontrol edilmelidir.

3 yılsonunda ISO 14001 belge geçerlilik süresinin sona ermesiyle yeniden belgelendirme yapılması için belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmalıdır.

Neden Sigmacert

SİGMACERT, 2015 yılından bu yana ISO 9001 ve birçok yönetim sisteminde IAS akreditasyonu ile belgelendirme sektöründe ilerlemektedir. Müşteri odaklılığı, hızlı ve etkin hizmet prensibi ve tarafsızlık bilinciyle belgelendirme alanında bir marka olmuştur. Bugüne kadar attığı profesyonel adımlarla büyümeye devam etmiş, ISO eğitimleri, baş denetçilik eğitimleri ile EĞİTİM SEPETİ markasına hayat vermiştir. ISO yönetim sistemleri alanında çalışan ve çalışmak isteyen birçok kişiye bu alanda profesyonellik katmıştır.

Büyüyen SİGMACERT ailesi yeni şirket grupları ile hizmet yelpazesini genişletmiştir. IAS, DAKKS, TÜRKAK, HAK akreditasyonlu belgelendirme süreçlerinin yanında ISO konusunda online ve yerinde eğitim hizmetlerimiz, Gıda Kontrol Laboratuvarı ve İş Hijyen Ölçüm Laboratuvar hizmetleri ile her zaman yanınızda olmaya devam edecektir

 

TOP