ISO 20000-1:2011
ISO 20000-1:2011

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Nedir?

ISO/IEC 20000 belgesi standart serisi 5 standarttan oluşmaktadır. ISO/IEC 20000 Standardı Ticaret Bakanlığı ‘nca geliştirilen ITIL (IT Infrastructure Library – Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi)’da tanımlanan süreç yaklaşımıyla bağlantılı ve bu yaklaşıma tamamlayıcıdır.

ISO/IEC 20000-1,  ISO/IEC 20000-2, ISO/IEC 20000-3,  ISO/IEC 20000-4, ISO/IEC 20000-5, den oluşan Standartlarının bütününe  ISO/IEC 20000 standart ailesi denilmektedir.

ISO/IEC 20000 Belgesi denilmesi yanlış bir kavramdır. Asıl belgelendirme ve sistem kurulumu ISO/IEC 20000-1 Standardına göre olduğu için belgenin sertifikanın adı da ISO/IEC 20000-1 belgesi ISO/IEC 20000-1 sertifikası  denilmesi daha doğru olacaktır.

İş dünyasının en önemli kaynağın olan bilgi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojileri, gerek iş hayatında gerekse gündelik yaşantıda büyük yer tutmaktadır. Bilgi teknolojileri, internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar.

Geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu denli hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya getirdiği tehlikelerin oluşum hızını da arttırmaktadır. Bu değişim ile değişimin getirdiği tehlikeleri anlayıp fırsata dönüştürülemeyen ya da fırsatları değerlendiremeyen işletmelerin, değişen iş dünyasında rekabet edebilmeleri çok zor olacaktır.

ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin için ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yöneltmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır. Süreç tabanlı olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlara da entegre edilerek uygulanabilir.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alır?

 • Tüm Özel ve Kamu kuruluşları
 •  İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve Bilişim Teknolojisi hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeni ile ISO/IEC 20000’e duyulmaktadır.
 •  Yazılım firmaları ISO/IEC 20000 belgesi alabilir
 •  Bilişim sektörüne yönelik Donanım firmaları ISO/IEC 20000 Belgesi Alabilir
 •  Bilişim Sektörü alt yapı firmaları ISO 2000 belgesi alabilir.
 •  Bilişim sektörü teknik servis bakım onarım yapan firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilirler.
 •  Bilişim sektörü yazılım donanım entegrasyonu yapan firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilir
 •  İnternet hizmeti sağlayan firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilirler.
 •  Telekomünikasyon hizmeti sağlayan firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilirler.
 •  E fatura entegratör firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilir.
 •  Elektronik arşivleme ve yedekleme hizmeti veren firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilir.
 • Veri tabanı işi yapan firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilir.
 • Web hizmeti veren firmalar ISO/IEC 20000 belgesi alabilir.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesinin Faydaları Nelerdir?

 • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.
 • Tüm müşterilere yöneliktir ve maliyeti optimize eder.
 •  Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.
 •  Zaman tasarrufu sağlar
 •  Rekabet avantajı sağlar
 •  Hizmet süreçlerinde, sürat ve erişebilirlikte artış sağlar.
 •  Müşterilen ihtiyaçlarnı doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.
 •  Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.
 • Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar,
 • Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlar,
 • Artan hizmet kalitesi ve daha güvenilir kurumsal destek sağlar,
 •  IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesini sağlar,
 • Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi sağlar,
 • Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile çalışanlarınızın motive olmasını sağlar,
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar,
 • Bilgi teknolojileri (BT) yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar,
 • Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımını sağlar,
 • İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasının engellenmesini sağlar,
 • Gereksiz işlerin elimine edilmesini sağlar,
 • BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılmasını sağlar,
 • Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garantisini  sağlar,
 • Hizmet sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlar,
 • BT ekiplerinin memnuniyetinin artmasını sağlar,
 • Geçmiş deneyimlerden öğrenmeyi sağlar,
 • BT’nin müşteri ve iş kolları ile arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesini sağlar.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

 1. Kuruluşun yapısı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. ISO/IEC 20000-1 standardına göre sistem kurulumu
 3. ISO/IEC 20000-1 sisteminin uygulamaları
 4. Akreditasyon kapsamları göz önünde bulundurularak belgelendirme kuruluşuna başvuru
 5. ISO/IEC 20000-1 belgelendirme denetimi gerçekleştirilmesi
 6. ISO/IEC 20000-1 belgesinin alınması

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

ISO/IEC 20000-1iş sürekliliği Sistemi belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Ancak her yıl gözetim denetimleri yapılarak belgenin şartlarının devam ettiği kontrol edilmelidir.

3 yıl sonunda ISO/IEC 20000-1 belge geçerlilik süresinin sona ermesiyle yeniden belgelendirme yapılması için belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmalıdır.

Neden Sigmacert

SİGMACERT, 2015 yılından bu yana ISO 9001 ve birçok yönetim sisteminde IAS akreditasyonu ile belgelendirme sektöründe ilerlemektedir. Müşteri odaklılığı, hızlı ve etkin hizmet prensibi ve tarafsızlık bilinciyle belgelendirme alanında bir marka olmuştur. Bugüne kadar attığı profesyonel adımlarla büyümeye devam etmiş, ISO eğitimleri, baş denetçilik eğitimleri ile EĞİTİM SEPETİ markasına hayat vermiştir. ISO yönetim sistemleri alanında çalışan ve çalışmak isteyen birçok kişiye bu alanda profesyonellik katmıştır.

Büyüyen SİGMACERT ailesi yeni şirket grupları ile hizmet yelpazesini genişletmiştir. IAS, DAKKS, TÜRKAK, HAK akreditasyonlu belgelendirme süreçlerinin yanında ISO konusunda online ve yerinde eğitim hizmetlerimiz, Bilgi Güvenliği  Kontrol Laboratuvarı ve İş Hijyen Ölçüm Laboratuvar hizmetleri ile her zaman yanınızda olmaya devam edecektir

 

TOP