ISO 50001:2018
ISO 50001:2018

Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji tüketen kuruluşlar için enerji kayıplarının ve enerji maliyetlerini minimize etmek için geliştirilmiş bir yönetim sistemidir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını oluşturması, enerji yönetimi ile ilgili amaç ve hedefleri belirlemesi ve bu doğrultuda enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji tasarrufu sağlaması, enerji yönetim sistemini değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji kullanarak faaliyetlerini sürdüren tüm kurum ve kuruluşların uygulamasına olanak sağlamaktadır ve her sektörde küçükten büyüğe tüm işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir yönetim sistemidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında “Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak en geç 2023 yılına kadar belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.” maddesine göre ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi kurulması ve TÜRKAK akrediteli belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenerek ISO 50001 EYS Belgesi alması yasal olarak zorunluluktur.

Enerji Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alır?

 • Kamu Binaları,
 • Ticari ve Hizmet Binaları,
 • Elektrik Üretim Tesisleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Endüstriyel İşletmeler
 • Yönetmelik kapsamında belirli TEP değerini aşan tüm kuruluşlar:

Enerji Yönetim Sistemi Belgesinin Faydaları Nelerdir?

 • Enerji yönetimine sistemsel bir yaklaşım getirerek maksimum enerji tasarrufu sağlar.
 • Enerji akışının sürekli izlenmesi ile enerji verimliliğinin sürekliliğini sağlar.
 • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarını belirlemeye olanak sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlar.
 • Karbon salınımının azaltılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlar.
 • Kuruluş imajına ve rekabetçi yapısına katkı sağlar.
 • Tasarım ve satın alma uygulamalarının enerji performansıyla ilgili olarak

değerlendirilmesini sağlar.

 • Günlük işlemlerde maliyetsiz ve düşük maliyetli enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilir.
 • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme fırsatı verir.
 • Kuruluşların enerji tüketimi ve faturalarını düşürmek için genel performans belirlemesini sağlar.
 • Kuruluş çalışanlarında enerji farkındalığı ve enerji yönetimine katılımı arttırır.
 • Kuruluşun kurumsal imajını ve işletme verimliliğini arttırır.

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

 1. Kuruluşun yapısı ve sistem ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. ISO 50001:2018 standardına göre sistem kurulumu
 3. ISO 50001:2018 sisteminin uygulamaları
 4. Akreditasyon kapsamları göz önünce bulundurularak belgelendirme kuruluşuna başvuru
 5. ISO 50001:2018 belgelendirme denetimi gerçekleştirilmesi
 6. ISO 50001:2018 belgesinin alınması

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesi alındığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir. Ancak her yıl gözetim denetimleri yapılarak belgenin şartlarının devam ettiği kontrol edilmelidir.

3 yıl sonunda ISO 50001:2018 belge geçerlilik süresi sona ermesiyle yeniden belgelendirme yapılması için belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmalıdır.

Neden Sigmacert

SİGMACERT, 2015 yılından bu yana ISO 9001 ve birçok yönetim sisteminde IAS akreditasyonu ile belgelendirme sektöründe ilerlemektedir. Müşteri odaklılığı, hızlı ve etkin hizmet prensibi ve tarafsızlık bilinciyle belgelendirme alanında bir marka olmuştur. Bugüne kadar attığı profesyonel adımlarla büyümeye devam etmiş, ISO eğitimleri, baş denetçilik eğitimleri ile EĞİTİM SEPETİ markasına hayat vermiştir. ISO yönetim sistemleri alanında çalışan ve çalışmak isteyen birçok kişiye bu alanda profesyonellik katmıştır.

Büyüyen SİGMACERT ailesi yeni şirket grupları ile hizmet yelpazesini genişletmiştir. IAS, DAKKS, TÜRKAK, HAK akreditasyonlu belgelendirme süreçlerinin yanında ISO konusunda online ve yerinde eğitim hizmetlerimiz, Bilgi Güvenliği  Kontrol Laboratuvarı ve İş Hijyen Ölçüm Laboratuvar hizmetleri ile her zaman yanınızda olmaya devam edecektir

 

TOP