SIVI VE GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANLARI
SIVI VE GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANLARI

SIVI VE GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANLARI CE BELGESİ NEDİR?
CE belgesi, Avrupa Birliği (AB) pazarına satılan ürünlerin güvenliği ve kalitesinin korunması için zorunlu bir sertifikasyon sürecidir. Bu belge, ürünlerin AB standartlarına uygun olduğunu gösterir ve satışının yapılabileceği anlamına gelir. CE belgesi almak için doğru belgelendirme ve test süreçleri izlenmelidir.

KAPSAMI
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanlarının Verimilik Gerekliliklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT) nominal çıkış gücü 4 kW’dan az 400 kW’dan fazla olmayan sıvı ve gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarını kapsar.

Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,
Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,
Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlarından belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz, vb. yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar,
Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar,
Yer çekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığı ile devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW’dan düşük cihazlar,
Üretimi devamlılık arz etmeyen; bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

UYGULAMA

Sıcak su kazanı CE Belgesi için hazırlanması gereken doküman teknik dosyadır. Dosyanın içerisine ürün ve ürün bileşenlerine ait teknik bilgiler ürün kullanım, tamir ve bakım kılavuzu, firmaya ait adres, iletişim, ticaret sicil gazetesi vb. gibi bilgiler, analizlerin raporları, ürünle ilgili kullanılan tüm standartlar ve yönetmelikler konulmalıdır.

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

DENETİM SÜRECİ
Onaylanmış kuruluş teknik dosya incelemesini yapar ve üretim hattını, diğer birimleri denetleyerek başarılı olan firmalara sıcak su kazanı CE Belgesi verilir.

TOP