ÜRÜN BELGELENDİRME
BASİT BASINÇLI KAPLAR

BASİT BASINÇLI KAPLAR CE BELGESİ NEDİR?
CE belgesi ürün veya ürünlere belli kriterlere, testlere göre verilen belgedir. CE belgesi Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Bu işarete sahip olmayan ürünler Avrupa Birliği sınırları içerisine giremez. Gerekli mevzuat uyumu tamamlandıktan sonra bile bu işarete sahip olmayan ürünlerin iç piyasaya da sunulması mümkün değildir.

KAPSAMI
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB), aşağıdaki özelliklere sahip seri olarak imal edilen basit basınçlı kapları kapsar:

Kaynaklı, 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınca tabi tutulması amaçlanan, hava ve azot gazı içeren ve yakma amacı dışında kullanılan kaplar,
Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan, basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar,
Dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen silindirik bölümden veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümün herhangi birinden yapılan kap,
Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS x V’nin çarpımı) 10.000 bar × litreden fazla olmayan kaplar,
Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan kaplar.
Bu yönetmelik, aşağıda belirtilen basınçlı kapları kapsamaz.

Arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanmış basınçlı kapları,
Özellikle gemi ve uçakların çalıştırılması veya içine yerleştirilmesi amacına yönelik basınçlı kapları,
Yangın söndürücüleri.
UYGULAMA
Basit basınçlı kap CE Belgesi için hazırlanması gereken doküman teknik dosyadır. Dosyanın içerisine ürün ve ürün bileşenlerine ait teknik bilgiler ürün kullanım ,tamir ve bakım kılavuzu, firmaya ait adres, iletişim, ticaret sicil gazetesi vb. gibi bilgiler, analizlerin raporları, ürünle ilgili kullanılan tüm standartlar ve yönetmelikler konulmalıdır.

BASİT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (2014/68/AB)

DENETİM SÜRECİ
Onaylanmış kuruluş teknik dosya incelemesini yapar ve üretim hattını, diğer birimleri denetleyerek başarılı olan firmalara basit basınçlı kaplar için CE Belgesi verilir.

TOP