ISO 22000 TEMEL EĞİTİMİ

Güvenli gıdayı tüketicilere sürekli sunabilmenin yolu hizmet zincirinde etkili bir Gıda Güvenliği Yönetim Sitemi uygulamaktan geçmektedir. Günümüzde gıda güvenliği, bütün dünyanın ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Gıda yoluyla taşınan salgın hastalıkların yalnızca insan hayatı üzerinde değil, kuruluşlar ve ülkelerin ekonomileri üzerinde bırakabileceği yıkıcı etkiler son derece fazladır. Gıda güvenliğinin garanti altına alınması, gıda zincirindeki tüm kuruluşların devamlılığı için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu nedenle gıda güvenliğinde risk yönetimi; restoranlar ve catering hizmeti veren kuruluşları, paketleme hizmeti veren kuruluşları, gıda üretimi ve ilgili faaliyetlerde kullanılan ekipman ve kimyasal üreticileri ile haşere kontrolü, temizlik, taşıma ve lojistik gibi hizmet kuruluşları da dahil olmak üzere, piyasada varlığını ve sürekliliğini korumak isteyen tüm kuruluşlar için şart haline gelmiştir. Ara ve nihai tüketiciler, tedarikçiler ise ihtiyaç duydukları garantiyi sağlayabilecek, güvenilir kuruluşları tercih etmektedir. Kuruluşlar bu güveni, bütün proseslerini kapsayan ve etkin olarak uygulanan bir gıda güvenliği yönetim sistemleri olduğunu kanıtlayarak kazanabilirler. Bu bağlamda ISO 22000 temel eğitimi, kuruluşlarında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuracak, güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara Gıda Güvenliğinin temel tanımlarını ve ilkelerini kavramalarını, şartlarını doğru anlamalarını ve doğru yorumlamalarını, nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini görmelerini kazandırmayı amaçlar.

TOP