ISO 22000:2018 Geçiş Planı Değişikliği Hakkında Duyuru

18.02.2019 tarihli “ISO 22000:2018 Geçiş Planı Duyurusu” konulu duyurumuz, COVID-19 salgını sebebiyle IAF tarafından alınan kararla geçiş için belirlenen son tarihin 6 ay uzatılmasıyla revize edilerek tekrar duyurulmuştur. Tüm kamuoyunun bilgisine sunulur.

GENEL BİLGİ

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından revize edilerek Haziran 2018’de yayımlanmıştır. Geçiş için 3 yıllık süre öngörülmüş ve son tarih 29.06.2021 olarak belirlenmiştir. Sonrasında COVID-19 salgını sebebiyle IAF tarafından alınan kararla geçiş için belirlenen son tarihin 6 ay uzatılmasıyla 29.12.2021 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra ISO 22000:2005 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERE GEÇİŞ PLANI

Kuruluşumuz ISO 22000:2018’e geçiş sürecini aşağıda verildiği gibi belirlemiştir:

a) İlk Kez Belge Almak İçin Başvuran Kuruluşlar

29.06.2019 tarihi itibariyle ilk belgelendirme denetimleri ISO 22000:2018’e göre yapılmaya başlanacaktır

ISO 22000:2005’e göre yapılan ilk belgelendirme başvuruları 28.06.2021 tarihine kadar kabul edilecek olup 29.06.2021 tarihinden itibaren yalnızca ISO 22000:2018’e göre yapılan ilk belgelendirme başvuruları kabul edilecektir.

b) Belgeli Kuruluşlar

Kuruluşumuz tarafından ISO 22000:2005’e göre belgelendirilmiş tüm kuruluşlar mevcut yönetim sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gerçekleştirilecek gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri ile geçişleri yapılacaktır. Geçişin gözetim denetimi ile yapılacak olması durumunda, gözetim denetiminin süresi yeniden belgelendirme denetimi süresi kadar uygulanacaktır. 29.06.2021 tarihinden itibaren gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri yalnızca ISO 22000:2018’e göre yapılacak, 30.12.2021 tarihi itibariyle ISO 22000:2005 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERE UYUM İÇİN ÖNERİLER

Tavsiye ettiğimiz izlemeniz gereken yollar:

1) Yeni gereksinimlerle uyumlu olarak organizasyonun içindeki boşlukların tanımlanması ve tamamen kapatılması;

2) Uygulama planının hazırlanması;

3) Organizasyonu etkileyen ilgili kimselere uygun eğitimin verilmesi ve farkındalık sağlanması;

4) Etkinliğin doğrulanması ve gerekliliklerin karşılanması için mevcut yönetim sisteminin güncellenmesi;

5) Yeni standartlara göre belgelerinizin geçişini sağlamak için planınızı bizimle erkenden yapılması.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz irtibat kurmaktan lütfen çekinmeyiniz.