ISO 22000:2018 TEMEL EĞİTİMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşların beşeri gücü ve maddi kaynaklarını kullanarak amaçlarını etkili ve verimli şekilde gerçekleştirmesini yönlendiren ve kontrol eden bir sistemdir. ISO 9001, kuruluşların kendi koşullarına uygun bir kalite güvence sistemi geliştirmelerinde esas teşkil eder. Bu da ulusal ve uluslararası pazarda kabul edilmiş olan bir modele sahip olmak demektir. Model uygulandığında, kurumsal işleyişin kalite tabanlı örgütlenmesi için gerekli unsurlar öncelikle tanımlanmakta ve tanımlanan unsurlar doğrultusunda işleyiş yürütülüp denetlenebilmektedir. Tam da bu noktada kuruluşlar Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilirliğini sağlayacak bilgili personele ihtiyaç duymaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi ile katılımcılar standartlara ait temel kavram ve yaklaşımları, ISO 9001 standardının şartlarını ve işletilmesi için gerekli olan esasları öğreneceklerdir. Ayrıca ISO 9001 temel eğitimi daha ileri eğitimlere başlangıç hazırlamak için gereklidir. Kariyerlerinin başlangıcında olan öğrenciler için ise ISO 9001 temel eğitimleri iş hayatına atılmaktaki en önemli adımlardan birisi olacaktır. Günümüzde kurumsallık önem arz etmekte ve kuruluşlar faaliyetlerini çoklu yönetim sistemi uygulamaları ile taçlandırmaktadırlar. Bu nedenle iş tanımı ne olursa olsun her seviyede çalışanın bu uygulamalara etkin katılımını gerektirmektedir. ISO 9001 temel eğitimi ilk iş mülakatınızda farkınızı hissettireceğiniz bir eğitimdir.

TOP