ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • Risk yönetimi ve uygulanan önlemler sayesinde olası iş kazalarının önüne geçilmesini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği etkinliklerinin firma içinde sistematik bir şekilde yayılmasını sağlar.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek işgücü kayıplarını asgariye çekerek maliyetlerin düşürülmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
 • Firmanın iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar duyarlı olduğunu gösterir.
 • Sağlık ve güvenlik risklerinin sadece bugün değil, her zaman iyi yönetilmesini sağlar.
 • Firmanın saygınlığını arttırarak rakiplerin bir adım önüne geçilmesini sağlar.
 • Hastalanma, yaralanma, ölüm, hasar ve diğer kayıplara neden olan durumların büyük ölçüde önüne geçilmesini sağlayarak üretimin yavaşlamasını veya durmasını engeller, ceza ve tazminatları azaltır, maliyetleri düşürür.
 • Diğer standartlarla uyumlu bir sistem kurulması sayesinde belge, emek ve sistem tasarrufu sağlar.
 • Çalışanların motivasyonunu arttırarak çalıştıkları şirkete güven duymalarını sağlar ve firma sadakatini arttırır.
 • Arıza süresinin ve maliyetlerinin azalmasına sebep olur.
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemini diğer etkinliklerle bütünleştirerek maliyetleri indirir.
 • Alınan önlemlerle firmayı riske atabilecek makine arızaları, patlama, yangın gibi durumları engelleyerek iş güvenliğini sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği garanti altına alınır ve tüketici isteklerine uygun düşen ürünlerin veya hizmetlerin devamlılığı sağlanarak müşteri memnuniyeti ve sadakati temin edilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası koşullara ve yasalara uygunluğu gösterir.
TOP