ISO 45001’İN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI DESTEK

ISO 45001, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır. Uluslararası faaliyet gösteren veya ticaret yapan kuruluşlar için, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları aşan tek bir uluslararası standartla çalışmak işinizi kolaylaştırabilir. İster üretim ister hizmet sektöründe olun iş ortamınızı çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz mevzuatca zorunlu olmakla birlikte, aynı zamanda insani bir yaklaşımdır. ISO 45001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslararası kabul edilmiş bir standarttır.

45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ISO 45001 Sistemi, firma içerisinde çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığının korunmasını amaçlar. ISO 45001 eğitimi boyutuna, türüne ve etkinliklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruluşa uygulanabilir. Organizasyonun faaliyet gösterdiği bağlam ve çalışanlarının ve diğer ilgili tarafların ihtiyaçları ve beklentileri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak, kurumun denetimi altındaki iş sağlığı ve güvenliği risklerine uygulanabilir. Bu eğitim iş sağlığı ve güvenliği performansı için belirli kriterleri belirtmemektedir, ayrıca bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin tasarımı hakkında da kuralcı değildir. Bu eğitim iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi aracılığıyla işçi sağlığı / refahı gibi sağlık ve güvenlik ile ilgili diğer unsurları entegre etmeyi amaçlayan bir organizasyona olanak sağlamaktadır. Eğitim, ürün güvenliği, mal hasarı veya çevresel etkiler gibi işçilerin ve ilgili diğer tarafların risklerinin ötesinde sorunları ele almamaktadır. Bu belge, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sistematik olarak geliştirmek için kısmen kullanılabilir.