Asansör


UYGUN Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygundur.

HAFİF KUSURLU Eksikler bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmelidir.

KUSURLU Asansördeki eksik ve hataların acilen giderilmesi gerekmektedir.

GÜVENSİZ Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir.
Asansör

Asansör, belirli yüksekliklere insan ve eşya taşıyarak hizmet veren, esnek olmayan, bir taşıyıcı askıya sahip olan, yatay düzlemle 15 dereceden fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden, insanların ve yüklerin taşınmasına yardımcı olan taşıyıcı tertibattır.

Türkiye’nin Asansör Tarihi

Türkiye'de ilk asansör, 1892 yılında İstanbul’da Pera Palas Oteli'ne yapılmıştır. Fransız Mimar Alexander Valley tarafından inşa edilen bu asansör, 5 kişi/400 kg kapasiteli olup günümüzde hala kullanılmaktadır. Pera Palas Oteli'ndeki bu asansör,1892 Ekiminde, Paris'ten istanbul'a Orient Express treni ile gelen yolcular için inşa edilmişti. Türkiye'nin ikinci asansörü ise 1907 yılında İzmir’de Nesim Levi tarafından yaptırılmıştır, ilk yıllarda buhar gücü ile çalışan asansör uzun yıllar hizmet verdikten sonra kullanılmamış ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanmıştır. Türkiye'ye gelen ilk asansör şirketi, İsviçreli Schindler firmasıdır. 1947 yılında Schindler'in Türkiye temsilciliğini alan Vehbi Koç'un kayınbiraderi Emin Aktar, Türkiye'de asansörün yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.

Asansör Muayene

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre bina yöneticisi, kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için asansörleri yılda en az bir kere kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.Aynı yönetmelikte, Belediyeler sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu Türkak’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) Akredite A tipi Muayene kuruluşu tarafından yıllık kontrollerinin yapılması zorunluluk haline getirilmiştir. Ayrıca 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına dair tebliğ”de asansör yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında A tipi Muayene kuruluşları tarafından uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.’’ Bu muayenenin amacı; asansörün kullanıcılar ve bakım personeli için güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığının tespit edilmesi ve asansörle ilgili sorumluluğu olan tarafların (İlgili bina sorumluları ve asansör bakım firmaları) görevini yerine getirip getirmediğinin tespitidir. SİGMACERT ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞT. TEST HİZ. LTD.ŞTİ. ve Muayene Test Hizmetleri A.Ş Türkak’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) akredite “A tipi muayene kuruluşu” olarak, asansörlerin muayenelerini ilgili standart ve Asansör periyodik kontrol yönetmeliğine göre uzman muayene personelimiz ile gerçekleştirmekte ve uluslararası geçerliliği olan raporlar ile sonuçlandırmaktadır.

Mühendis Kadromuz

Sigmacert Uluslararası Belgelendirme Eğt.Test Hiz.Ltd.Şti Mühendis Kadrosundaki tüm mühendislerimiz; Fakültelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Mekatronik ve Makine mühendisliği bölümlerinden mezundur.Mesleki deneyimleri ile konularında uzmanlaşmış profesyonel kadrosuyla Asansör Periyodik Kontrol Muayene konusunda her ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Sigmacert Uluslararası Belgelendirme Eğt.Test Hiz.Ltd.Şti Asansör Periyodik Kontrol Muayene faaliyetlerini gerçekleştirirken, hizmet sunduğu müsterileri birer iş ortağı gibi görerek, tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden,ürünlerini kontrol-muayene etmeyi hedef edinmiştir. Bu doğrultuda uzmanlarımız; deneyimi bilgi ile birleştirerek tarafsız gözle yorum yapabilen, yapıcı yaklaşımlarla çözüm üretebilen uzmanlar arasından seçilmiştir.

Asansör Etiketlendirilmesi

Asansör etiketleri, ilgili bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelik gereği mevcut asansörlerin modernizasyonunun yaptırılmasını sağlamak amacıyla uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan senelik periyodik kontrol denetimlerinde asansörün uygunluğunu veya uygunsuzluğunun tespit edilerek asansörlere iliştirilen etikettir.
Asansör yönetmeliği gereği yapılan kontrollerde alınan etiketin asansör kabini içerisinde dışarısında görünür bir yere konulması gerekmektedir. Etiketler renklerine göre sınıflandırılmışlardır.

Yeşil etiket(Uygun);Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygundur.Kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından herhangi bir risk taşımadığı ve güvenli olduğunu ifade eder. Asansör can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımamaktadır.

Mavi etiket(Hafif Kusurlu), hafif riskli olarak değerlendirilmiştir. Kullanımda herhangi bir kısıtlama yoktur. Belirlenen aksaklıkların 12/48 ay içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

Sarı etiket(Kusurlu)
, asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirtir. Belirlenen aksaklıkların 120 gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir aksi takdirde asansör ilgili belediye tarafından mühürlenerek kullanım dışı bırakılır.


Kırmızı etiket(Güvensiz), asansörün kullanım açısından yüksek riskli olduğunu belirten etikettir. Kontrol mühendislerimiz tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa, asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygun değildir ve kesinlikle kullanılmaması gerekir. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların 60 gün içerisinde giderilmesi gerekir, aksi takdirde asansör ilgili belediye tarafından mühürlenerek kullanım dışı bırakılır. Asansörde kırmızı etiket veya sarı etiket alınmasına neden olan aksaklıkların giderilmesi bina yöneticisinin sorumluluğundadır.