Hijyen Eğitimi

MEB Onaylı Hijyen Belgesi5 Temmuz 2013 Tarihinde giren  yönetmeliğe göre Hijyen eğitimi özellikle restoranlar  , iş yemekhaneleri, konaklama hizmetleri sunan yerler, gıda üretimi yapan iş yerlerinde alınması  gereken bir eğitimdir. Genel anlamda   Hijyen denildiğinde sağlıklı steril (temizlenmiş ) ortam anlamına gelmektedir.
Hijyen Eğitim Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı  ,  İç İşleri Bakanlığı ile Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ortaklaşa bir çalışma sonucunda  hazırlandı.


HANGİ MESLEK ÇALIŞANLARI BU EĞİTİMİ ALMAK  ZORUNDADIR ?

  • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
  • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
HİJYEN EĞİTİMİ ALMAMA CEZASI NEDİR , NE KADARDIR?

Çalışanlar bu belgeyi almadan ilgili iş yerlerinde çalışmaya kalkarlarsa 250 ile 1000 TL arasında değişen miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacaklardır.

HANGİ HASTALIKLAR ÇALIŞMAYA ENGELDİR ?

Hijyen yönetmeliği kapsamında aşağıda saymış olduğumuz hastalıklara sahip bireyler, hastalığının bulaşıcı olmadığını belgeleyene kadar iş yerlerinde çalıştırılmaları yasaktır.

  • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
  • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
  • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar

Kişisel Eğitimler

Grup Eğitimleri

MEB Onaylı Sertifika

Zorunlu Durumlar

HİJYEN EĞİTİMİNDE REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI