Hijyen Denetim

MADDE 1. Taraflar
SATICI/HİZMET SAĞLAYICI 
Adı   : SİGMACERT ULUSLARARASI EĞİTİM VE TEST HİZM. LTD. ŞTİ 
Adresi   : İvedik Mahallesi 2239/1 Sokak No:7/3Yenimahalle / ANKARA TURKEY
 Telefon  : +90 312 385 08 85
 Web   : www.sigmacert.com 
ALICI/KURSİYER
Adı/Soyadı/Ünvanı : .................... 
ALICI TC Kimlik No :.................... 
Adresi   :.................... 
Telefon  : +.................... 
E-Posta  : ....................

MADDE 2. Tanımlar
2.1. Site: üyelerin, SATICI tarafından satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, SATICI’ya ait  www.sigmacert.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.
2.2. Satıcı/Hizmet Sağlayıcı: Sigmacert Uluslararası Eğitim Ve Test Hizm. Ltd. Şti, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu mal ve/veya hizmetlerin satımını (SATICI’ya ait internet sitesi aracılığıyla, mobil ortamlarda ve/veya telefon görüşmeleri vasıtasıyla vs.) yapan tüzel kişidir.
2.3. Alıcı/Kursiyer: İşbu sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’ya ait sitedeki hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SATICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla (SATICI’ya ait internet sitesi, mobil ortamlar veya telefon vasıtasıyla) yasal mevzuata uygun olarak sunduğu mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir. 
2.4. Online Kurs: SATICI’ya ait teknik altyapı ile stüdyo ortamında ya da doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilmiş bir icrada ve/veya temsilde dijital teknoloji de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü kayıt ve nakline yarayan araçlarla canlı (eş zamanlı yayın) ve farklı zamanlı yayın için kaydedilen/kaydedilecek olan videoların meydana getirilmesi ve bunların ALICI tarafından canlı (eş zamanlı) ve farklı zamanlı şekillerde sınav hazırlık sürecinde kullanılmasını sağlayan pakete verilen isimdir.
2.6. Farklı Zamanlı Yayın: SATICI’ya ait teknik altyapı ile meydana getirilen ve tüm telif hakları SATICI’ya ait olan, ALICI’nın SATICI’ya ait web sitesine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak farklı zamanlı yayın ile elektronik ortamda kullanmasına olanak tanınan online kurs içeriğidir. 

 MADDE 3. Konu  
3.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.sigmacert.com ve/veya başka domain adres veya adreslerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.2. ALICI, SATICI'nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmet sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 4. Kursiyer/ALICI Olma Şartları
4.1. Kursiyer/ALICI; yürürlükteki mevzuata, işbu sözleşmeye, sitede yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ve diğer tüm kurallara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.2. Kursiyer/ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilik adına eğitim başvurusu yapanların ise, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. SATICI’nın kursiyer/alıcı bilgilerinin doğruluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmadığından, bilgilerin yanlış verilmesi durumunda, kurs katılım süreci tamamlanmamış olacak ve olası bir ihtilaf durumunda SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır. Başvuru sahipleri, SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve üyelik şartlarına dair bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 5. Satın Alma ve Ödeme Prosedürü
5.1. ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra, Kredi Kartı İle Satış, yöntemiyle satın almayı gerçekleştirir.
5.2. Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.
5.3. SATICI, ALICI’dan başka ödeme şekilleri ile ödeme yapmasını talep ederse veya ileride bu imkânı ALICI’ya sunarsa, ödeme SATICI’nın belirlediği diğer ödeme seçenekleri aracılığı ile de gerçekleştirilebilir.
5.4. SATICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ALICI ürün veya hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda veya taksitle ödemeyi yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dâhil ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 
5.5. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ALICI tarafından SATICI’ya yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için SATICI’nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi ile çalışması halinde; SATICI ile ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği SATICI yerine ödeme kuruluşunca ve/veya 3. kisi tarafından ifa edilecek işler sebebiyle doğrudan ilgili ödeme kurulusu ve/veya 3. kişi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI, SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 6: ALICI’nın Hakları ve Yükümlülükleri
6.1. ALICI, işbu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, satış ilan süresi, satılacak miktarı, stok sayısı, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde ALICI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. İşbu sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen satın alma yöntemlerinden birini kabul eden taraflar arasında, genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI’nın ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’nın sitede veya telefon aracılığıyla belirttiği banka hesabına ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için SATICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.3. ALICI, satın almış olduğu hizmetten kusursuz şekilde yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ALICI’dan kaynaklanan yazılımsal ya da donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle SATICI sorumlu tutulamaz.
6.4. ALICI, SATICI’nın ön bilgilendirme metninde ve üyelik sözleşmesinde yer verdiği bilgileri, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve işbu sözleşmeyi kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde siparişini iptal edemez. Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek zorundadır.
6.5. ALICI’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SATICI’dan bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir.
6.7. Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir.

MADDE 7. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
7.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
7.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.sigmacert.com (SATICI) sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.
7.3. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.
7.4. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
7.5. SATICI, ‘.................... - ....................’ tarihleri arasındaki sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda eş zamanlı yayın veya farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.
7.6. SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolay SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz. 
7.7. ALICI tarafından SATICI’ya aksi yönde beyanda bulunulmadığı sürece, ALICI’ya e-posta, SMS vs. elektronik haberleşme araçlarıyla iletiler gönderilebilecektir. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz.
7.8. ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.
7.9. Sitenin SATICI tarafından faaliyetinin tamamen durdurulması yani sitenin kapatılması halinde, işbu sözleşme hiçbir ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. SATICI işini, ticari ortaklığını ve site alan adını değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı ile yürütmeye hakkı vardır. SATICI’nın bu faaliyetleri farklı bir sitede icra etmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmenin 7.7. maddesinin yeni sitede de uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8. Cayma Hakkı
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. İşbu sözleşme kapsamında satış işlemi gerçekleştikten sonra elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için bu hizmetler hakkında da cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 9. Gizlilik
9.1. SATICI, ALICI’ya ait edindiği kişisel bilgilerin tamamını, işbu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan üyelik sözleşmesi ve gizlilik politikası içinde yer alan hükümler uyarınca kullanacak, saklayacak ve 3. kişilerle paylaşacaktır. İşbu madde ALICI tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilir.
9.2. SATICI işbu kişisel bilgileri idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından kesinlikle saklanmaz, Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

MADDE 10. Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Antalya Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE11. Yürürlük
SATICI’nın sunduğu, ‘.................... - ....................’ tarihleri arasındaki içerik hizmetlerinden faydalanmak için işbu sözleşmeyi onaylamak isteyen ALICI arasında sözleşmenin altında yer alan "Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak, kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylandığı tarih : …/…/2017
 • Yerler, duvarlar,  tavan vb bölgelerin hijyeni
 • Zemin kaplamaları sağlam, kaymayı önleyici, temizlenmesi kolay ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
 • Tavanlar ve tavan yapıları kir birikmesine, nem yoğunlaşmasına ve küflenmeye izin vermeyecek şekilde olmalıdır.
 • Depo ve soğuk hava depolarının hijyeni
 • Raf, tezgâh hijyeni
 • Raflar sık aralıklarla temizlenmeli ve mikroorganizma çoğalması engellenmelidir.
 • Kapı, pencere ve havalandırma alanlarının hijyeni
 • Üretim alanındaki pencere ve kapılar zararlıların girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır. Üretim alanına toz ve duman girmemesi sağlanmalıdır.
 • Pencere kenarları raf olarak kullanılmamalıdır.
 • Kapılar direkt üretim alanına açılmamalıdır.
 • Üretim alanına giriş çıkışlar farklı yerlerden olmalıdır.
 • Asansör ve diğer taşıma araçlarının hijyeni
ORTAMDA KÜF GELİŞİMİ TESTİ
 • İşletme de özellikle şarküteri ve süt ürünlerinin bulunduğu bölgelerde küf oluşturabilecek ortam analizi yapılmaktadır. Petri kutularına alınan hava numunesi ile anlaşılmaktadır.
İletişim: 0505 093 46 06

ISO standartlarının tam olarak algılanması ve uygulanması için gerekli olan teknik terimlerin anlatıldığı bir eğitimdir. 

Standart maddelerinin örnekleri ile işlenir. 

Bu alanda çalışan kişilerin aynı dili konuşmasına fayda sağlar.

İşletmelerde sistem kuracak kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini gösterir.

Standardın diğer eğitimleri içinde başlangıç kabul edilir.

9001:2015  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
14001:2015  ÇEVRE GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMİ
45001:2018  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
22000:2005  GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO Standartlarında kullanılacak olan dokümanların sistemini sıralamasını ve nasıl olması gerektiğini anlatan bir eğitimdir.
ISO standartlarının en önemli konusu dökümanların düzenli olup olmamasıdır.
İşletmelerin geriye dönük tüm çalışmalarını dokümanların düzeni kolaylaştırır.
Dokümantasyon eğitimini almış bir kişi sistemin olduğu bir işletmede çalışmaya başlarken oryantasyon sürecini çok kolay atlatır.
ISO Standartlarının en önemli özelliklerinden biri denetimin tam olmasıdır. Buda işletme içindeki departmanların birbirini denetlemesine fayda sağlayacak ve yapılan işlerin kontrolünü kolaylaştıracak çalışmaların anlatıldığı bir eğitimdir.
Bu eğitimi alan kişiler artık sektörde baş denetçilik için ilk adımı atmış sayılır.
İç denetimin nasıl yapıldığının anlatıldığı ve örneklerin gösterildiği bir eğitimdir.
Baş denetçilik eğitimi 5 gün süren ve sonunda sınav yapılan bir eğitimdir.
Bu eğitimi alan kişiler artık bu alanı iş olarak görmeye başlayan kişilerdir.
Ülkemizde çok geniş bir alan olan kalite sistemlerinde baş denetçi olmak hem sektör adına hem de kişisel manada birçok fayda sağlar.
Belgelendirme kuruluşlarında çalışma imkânı sağlar.
Bireysel denetimler yapılmasına olanak sağlar.  


5 Temmuz 2013 Tarihinde giren  yönetmeliğe göre Hijyen eğitimi özellikle restoranlar  , iş yemekhaneleri, konaklama hizmetleri sunan yerler, gıda üretimi yapan iş yerlerinde alınması  gereken bir eğitimdir. Genel anlamda   Hijyen denildiğinde sağlıklı steril (temizlenmiş ) ortam anlamına gelmektedir.
Hijyen Eğitim Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı  ,  İç İşleri Bakanlığı ile Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ortaklaşa bir çalışma sonucunda  hazırlandı.


HANGİ MESLEK ÇALIŞANLARI BU EĞİTİMİ ALMAK  ZORUNDADIR ?

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
HİJYEN EĞİTİMİ ALMAMA CEZASI NEDİR , NE KADARDIR?

Çalışanlar bu belgeyi almadan ilgili iş yerlerinde çalışmaya kalkarlarsa 250 ile 1000 TL arasında değişen miktarlarda ceza ödemek zorunda kalacaklardır.

HANGİ HASTALIKLAR ÇALIŞMAYA ENGELDİR ?

Hijyen yönetmeliği kapsamında aşağıda saymış olduğumuz hastalıklara sahip bireyler, hastalığının bulaşıcı olmadığını belgeleyene kadar iş yerlerinde çalıştırılmaları yasaktır.

 • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
 • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
 • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar