Iso Başdenetçilik Eğitimi

Baş denetçilik eğitimi 5 gün süren ve sonunda sınav yapılan bir eğitimdir.
Bu eğitimi alan kişiler artık bu alanı iş olarak görmeye başlayan kişilerdir.
Ülkemizde çok geniş bir alan olan kalite sistemlerinde baş denetçi olmak hem sektör adına hem de kişisel manada birçok fayda sağlar.
Belgelendirme kuruluşlarında çalışma imkânı sağlar.
Bireysel denetimler yapılmasına olanak sağlar.