Iso İç Tetkik Eğitimi

ISO Standartlarının en önemli özelliklerinden biri denetimin tam olmasıdır. Buda işletme içindeki departmanların birbirini denetlemesine fayda sağlayacak ve yapılan işlerin kontrolünü kolaylaştıracak çalışmaların anlatıldığı bir eğitimdir.
Bu eğitimi alan kişiler artık sektörde baş denetçilik için ilk adımı atmış sayılır.
İç denetimin nasıl yapıldığının anlatıldığı ve örneklerin gösterildiği bir eğitimdir.