HİJYEN EĞİTİMİ CEZAİ YAPTIRIM ZORUNLULUĞU...

"Gıda üretim, toptan ve perakende satışına yönelik işyerlerinde, süpermarket dağıtım merkezleri de dahil nihai tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, depolanması ve benzeri hizmetlerin yapıldığı işyerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerlerinde, insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde (kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, güzellik salonları ve benzeri yerler), otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışan tüm personeller hijyen eğitimi almak zorundadır. 
İlgili yönetmelik gereğince, eğitim almayan kişiler söz konusu işletmelerde çalıştırılamaz. İşyeri sahipleri ve işletenleri, çalışanların hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri ve işletenleri bu eğitimi almaya mecburdur.