ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti ve Standart Kapsamı

ISO 9001 belgesi almanın ötesinde, kalite konusunu bütün yönleriyle anlamak ve kalite yönetimini en iyi şekilde yapabilmek için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği büyük önem taşımaktadır. Zira, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti, bu alanda bilgi ve tecrübe sahibi olan kişi ya da kurumlar tarafından verilmektedir. ISO 9001 süreci için bir danışmandan destek alan kuruluşlar, bu sistemi en hızlı ve doğru bir şekilde devreye alıp çalışır hale getirebilmektedir.
ISO 9001, kendi içinde birçok madde, kural ve ilke içerdiğinden; bütün bunların her birinin doğru şekilde anlaşılması ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık çalışmalarında işletmeler, standardın şu maddeleri konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi olabilmektedir:
•    Kapsam ve Uygulama Alanı
•    Atıf Yapılan Standartlar
•    Terimler ve Tarifler
•    Kuruluşun Bağlamı: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmetinin en temel konularından olan ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılması, sistemin kapsamının ve proses adımlarının belirlenmesi için gerekli bilgiler yer aldığı bölümdür.
•    Liderlik: Kurumsal görevlerin, yetkilerin ve sorumlulukların anlatıldığı kısımdır.
•    Planlama: Risk ve fırsatların nasıl belirleneceği ve gerekli planlamaların nasıl yapılması gerektiği, bu bölümde anlatılmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alan kuruluşlar, kalite amaçları doğrultusunda yapması gereken planlamaları en iyi şekilde öğrenebilmektedir.
•    Destek: Kalitenin yönemi konusunda işletmelerin kullanabileceği kaynaklar, dokümante edilmil bilgiler vs bu bölümünü konusunu oluşturmaktadır.
•    Operasyon: Ürün tasarımı, tedarik edilen ürün ya da hizmetleirn kontrolü, üretim ve sunum aşamaları ve uygun olmayan ürün ya da hizmet çıktılarının kontrolü bu kısımda detaylandırılmaktadır.
•    Performans Değerlendirme: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alan kuruluşların kazandığı en temel yetkinliklerden biri de performansın takibi ve değerlendirilmesidir. Standardın bu bölümünde, izleme, ölçme, analiz, değerlendirmenin yanı sıra, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi konularına değinilmektedir.
•    İyileştirme: ISO 9001’in bu son bölümünde, uygunsuzlukların tespiti, düzeltici/önleyici faaliyetler ve iyileştirme adımlarından bahsedilmektedir.