ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmetinin Faydaları

ISO 9001’i başarıyla uygulayan işletmeler, kısa ve uzun vadede birçok avantaj elde etmektedir. Sadece finansal açıdan değil; piyada prestij sağlama, paydaşları memnun etme ve onların güvenini kazanma ve daha nitelikli ürün ve süreçlere sahip olma gibi değeri parayla ölçülemeyen faydaları da bulunmaktadır. Bu çerçevede, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlık desteği alarak kalite sistemine entegre olan kuruluşların özetle şu avantajları elde ettiği söylenebilir:
•    Bir kuruluşun başarısının en büyük göstergesi olan müşteri memnuniyeti sağlanmış olur. Müşteri şikayetleri azalırken, müşterilerin kuruma duyduğu saygu ve güven artar.
•    Daha iyi bir planlama, tasarım, devreye alma, uygulama, takip etme, analiz ve değerlendirme adımları ile zamandan ve paradan tasarruf sağlanır.
•    ISO 9001 sahibi işletmeler, yeni pazarlarda faaliyet gösterme konusunda daha cesur ve hazırlı olurlar.
•    ISO 9001, proaktif bir metodolojiyi benimsediğinde, meydana gelen bütün sorunlar çok kısa sürede çözülebilir.
•    Organizasyon içindeki bilgi akışı ve birimler arasndaki işletme daha güçlü, hızlı ve verimli hale gelir.
•    Kalite konusundaki farkındalığı artan; daha bilgili, motive ve kalifiyeli çalışanların elinden daha kaliteli ürünler ortaya çıkar.
•    ISO 9001’i sadece belgesi alınması zorunlu bir standart olarak değil de bir kültür olarak gören işletmeler, kurumsallaşma yolunda emin adımlar ile ilerleyebilirler.