ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun şekilde faaliyet yürüten işletmeler birtakım faydalara sahip olmaktadır. Buna göre;
•    Müşteri odaklı yaklaşımla hareket eden kuruluşlardaki müşteri şikâyetleri azalmakta, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı artmaktadır.
•    Müşterinin talep ve beklentilerine yönelik ürün ve hizmet sunulduğu için, daha iyi ürün ve daha kaliteli hizmet tasarımı gerçekleştirilmektedir. Kaliteli tasarım ve iyi planlama ile maliyetler azaltılmaktadır.
•    Efektif faaliyet planları ile sorunlar hızlıca çözülmekte, etkin bir yönetim anlayışı sergilenmektedir. Bu sayede işletmenin bütünü kontrol altında tutulmaktadır.
•    ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının prensipleri çalışanların faaliyetlere daha fazla katılımını sağlamakta, motivasyon ve bağlılıklarını artırmaktadır.
•    Çerçeve bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun tüm departmanlarında sürekli iyileştirme sağladığı için kuruluştaki kalifiye çalışan oranı artmaktadır.
•    ISO 9001 Standardı, uygulayıcı şirketlerin iş dünyasındaki imajını güçlendirmekte; müşterilerin şirkete duyduğu güveni artırmaktadır.
•    Yeni pazarlara açıldıkları takdirde şirketlere, rakiplerle güçlü rekabet avantajı sağlamaktadır.
•    Şirket bünyesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetsel ve sistematik bir altyapı kurulmakta; bu durum, kurumsallaşmaya zemin hazırlamaktadır.