Hijyen Denetim

GIDA ANALİZİGıdalar, bitkisel ya da hayvansal kökenli olmaları sebebiyle mikroorganizmalar için doğal bir floraya sahiptir. Bu doğrultuda mikroorganizmalar gıdalarda olumlu veya olumsuz pek çok değişime neden olurlar. Kimi mikroorganizmalar gıdaların oluşumuna yardım ederken kimi mikroorganizmalar da gıdaların bozulmasında etkin olabilir. Bu noktada mesele gıdanın bozulmasına ve sonuç olarak da gıda zehirlenmesine sebep olan mikroorganizmaların oluşma koşullarının engellenmesidir.

Özellikle hazır gıda sektöründe; tüketime hazır ürün ile hammadde grubu aynı kesme tahtasında işlenmesi, personel ellerinden, bıçak, kaplar gibi ekipmanlardan bulaşma sık karşılaşılan bir durumdur. Eğer ilgili kontaminasyon noktaları temizlenmeden, çiğ gıdanın florası tüketime hazır gıdaya bulaştırılır ise son ürün mikroorganizmalar için mükemmel bir gelişme ortamı halini alır. Bu sebepledir ki çiğ gıda işlemesinde kullanılan ekipmanların ayrımı iyi yapılmalıdır. Uygulama sırasında farklı renkte ekipman tercihleri kurtarıcı olacaktır. Ayrıca gıda yıkanabilir, toksik olmayan kaplarda, ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Personel hijyeni ve çevresel faktörler de bir o kadar önemlidir.

KİŞİSEL HİJYENEL SWAP ANALİZİ 

Gıdanın muameleye tabi tutulduğu alanlarda çalışan bütün personelin, kişisel temizliğini sürdürmeye azami itina göstermesi, temiz ve gerekli durumlarda uygun koruyucu kıyafet giymesi gerekir. Personeller gıdaların bozulmasında en baş sırada gelir çünkü ürünlerle temas halindedirler. Bunu engellemek adına personel el hijyeni kontrolü yapılması gerekmektedir.

Personelin el hiyneni kontrolü esnasında yapılması gereken analizler;

 • Staphylococcus aureus 
 • Escherichia coli


YÜZEY SWAP ANALİZİ 
Hijyeni Yönetmeliğinin amacı, tesislerde gerekli ekipman ve dezenfeksiyonlarla temiz bir çalışma sahası yaratmaktır.
Temizlik ve hijyenin önemli olduğu tüm tekstil kullanım alanları için uygun ürünlerden swap örnekleri alınarak mikrobiyolojik olarak incelemeler yapılır.

MAKİNA EKİPMAN HİJYENİ

İŞLETMEDE BULUNAN TÜM MAKİNA VE EKİPMANLARIN SWAP ANALİZLERİ ( E. COLİ – S. AUREUS ) İşletmede bulunan makine ve ekipmanların genel manada temizlik durumunu gösteren bir çalışmadır. Bazen görsel olarak temiz olsa da doğru temizleme işlemi yapılmadığı için bakterilerin üremesine sebep olmaktadır. Makine ve ekipmanların hijyenik yönden sıkıntılı olması ürünlerinde sıkıntılı olacağını gösterir. 

İşletmede bulunan tüm makina ve ekipmanların görsel hijyeni
Kullanılan bıçak, et tezgahları vb Çapraz kontaminasyon olmaması için beyaz et tahtası, kırmızı et tahtası ve sebze tahtasının ayrı ayrı tahtalar olması gerekmektedir. Aksi takdirde mikroorganizmaların birbirine geçişi için ortam hazırlanmış olur.

Su AnaliziSu analizleri; su içerisinde bulunan ve hastalık oluşumuna yol açabilecek mikroorganizmalar ile birlikte suyun mikrobiyolojik kalitesinin ölçümlenmesinde büyük rol oynayan analiz çeşitleridir. Tüketici sağlığı ve her alanda aktif olarak kullanılması sebebi ile su analizleri büyük önem taşımaktadır.
Yapılması gereken analizler:
 • E.coli 
 • Koliform 
 • Enterekok 
Belirtiler: Bulantı, mide krampları, ishal, ateş ve baş ağrısıdır.

Laboratuvar Hizmetleri • GIDA ANALİZİ 
 • ET VE ET ÜRÜNLERİ
 • SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
 • HAZIR YEMEKLER
 • UNLU MAMÜLLER
 • TATLILAR VE PASTACILIK
 • DİĞER ÜRÜNLER
 • SU ANALİZİ
 • KİŞİSEL HİJYEN
 • ORTAM HİJYENİ
 • MAKİNA-EKİPMAN HİJYENİ