Diğer Ürünler

Gıda Analizi

BAL
Balın tadı ve aroması, balın kaynağına ve üretildiği bitkinin türüne bağlı olarak değişmekle birlikte, balın kendine özgü koku ve tada sahip olması gerekir. Balda taklit ve tağşişi önlemek ve yapılanları anlamak adına belirtilen analizler yaptırılarak güvenli ve kaliteli ürünler açığa çıkmaktadır;
Yapılması gereken analizler:
 • Nem,
 • Sakkaroz,
 • Fruktoz+Glukoz
 • Fruktoz/Glukoz
 • Suda çözünmeyen madde,
 • Serbest asitlik,
 • Elektrik iletkenliği,
 • Diastaz sayısı,
 • HMF,
 • Balda protein ve ham balda C13 değerleri arasındaki fark,
 • Balda protein ve ham bal delta Cl3 değerlerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı,
 • Prolin miktarı,
 • Naftalin miktarı, analizlerini kapsamaktadır.
 • Ballarda uzun süreli ısıtma nedeni ile enzim kaybı meydana gelmekte ve fruktozun parçalanması ile HMF (hidroksimetil furfurol) oluşmaktadır. Balların uzun süre yüksek sıcaklıkta ısıtılması ya da uzun süre kötü koşullarda depolanması balın besin maddeleri içeriğinin düşmesine ve HMF miktarının yükselmesine neden olmaktadır.
 • HMF Analizi, hidroksimetil furfurolun, paratoluidin ve barbitürik asit reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan renk yoğunluğunun spektofotometre ile absorbansı okunarak belirlenmesi ilkesine dayanır.
 • HMF analizi, gıda kontrol laboratuvarımızın kimyasal analiz bölümünde çalışılmakta olup, varsa ilgili ürün hakkında yayımlanmış olan standart veya tebliğe göre değerlendirme yapılarak ya da müşteri talepleri doğrultusunda özel olarak raporlanır.
BAHARAT, PUL BİBER VB.
Baharatların kimyasal değerleri birçok üründe kullanılması sebebi ile önem arz etmektedir. Baharatlarda doğabilecek sorunların başında kuru ürünler olması sebebi ile nemlenme riski daha yüksek olup nemlenmeden kaynaklı bazı mikrobiyal gelişmeler olarak baharatlarda bozulmalara sebep olmaktadır. Bu sebeple kullanılacak baharatlar için çeşitli analizler yaptırılmalıdır.
Yapılması gereken analizler:
 • Aflatoksin B1
 • Aflatoksin B1+B2+G1+G2
 • Okratoksin A
Helva, pekmez, lokum, baklava ve diğer şerbetli tatlılar, ezme, cezerye, fındık ve fıstık ezmeleri, şekerlemeler vb.
 • *Küf ve Maya Sayımı
 • *'E. Coli
 • HMF (Hidroksimetilfurfurol) 
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağları tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirlenmiştir. Bu aşamalarda zeytinyağında olabilecek taklitleri anlamak adına ve personellerden kaynaklı hijyenik koşulların sağlanabilmesi için el swabı ve çeşitli analizler yaptırılması gerekmektedir.
Yapılması gereken analizler:
 • Kalite ve saflık kriterleri,
 • Serbest asitlik (% en çok, oleik asit cinsinden)
 • Yağ asitleri kompozisyonu
 • Sterol kompozisyonu
 • Eritrodiol ve uvaol (toplam steroller İçinde), (%)
 • Trans yağ asitleri
 • Tohum Yağlarının Tespiti, gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark
 • Rafine bitkisel yağların tespiti, stigmastadienler (mg/kg)
 • Mumsu maddeler
 • *Kurşun analizlerini kapsamaktadır.
YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ (pastörize ve dondurulmuş yumurta, yumurta tozu vb.)

Yumurta, kanatlılarda hem üretim unsuru olarak hem de üremenin kaynağını teşkil eden önemli biyolojik yapıdır. Hem biyolojik olarak çok değerli bir besin kaynağıdır hem de önemli bir ekonomik faaliyet unsurudur. Bu sebeple yumurta kalitesini belirlemek adına bir takım analizler yapılmaktadır.
 • *Enterobacteriaceae
 • *Salmonella spp.
 • Koliform
 • Pestisit
 • GDO tarama analizi
 • Ağır Metaller
 • Furmonisin,,Zearelenon
 • Deoksivalenol
 • Aflatoksin
 • Okratoksin
 • Gıdalarda Metal ve Mineral Tayini
 • Enerji ve Karbonhidratlar
 • Yağ
 • Yağ asidi
 • E.coli
 • S.aureus
 • maya-küf