Süt Ürünleri

Gıda Analizi

SÜT ÜRÜNLERİ:
Süt insanlık için çok önemli bir gıda ürünüdür. Kendisi tek başına tüketim sıralamasında ilk sıralarda yer almasının dışında süt ürünleri çeşitliliği ile de insanlık için çok önemli olduğunu kanıtlamaktadır. Hayvanın hasta olması, sağım sırasında ve sağımdan sonra mikroorganizma bulaşması sonucu süt kirlenir, yapısında ve görünüşünde bozulmalar meydana gelebilir. Bakteri faaliyeti sonucu sütün taneli, sulu, yapışkan bir hâl alması; belirgin protein ve yağ parçacıkları, sertleşmiş yağ tanecikleri, meme çatlaklarından sızan kan nedeniyle süte kan karışması bu sonuçlardan birkaç tanesidir.
Ürününüzün Yukarıda belirtilen sorunları taşımadığını müşterilerinize ispatlamak için ürün analizleri yaptırmalısınız.
 Yapılması gereken analizler
 • *Toplam canlı bakteri sayısı 30 oC' de ( ml de) ≤ 100 000 adet (a)
 • *Staphylococcus aeureus 1 ml de: (m=100, M=500, n= 5,c=2)
 • *Salmonella 25 ml de bulunmamalıdır.
 • *Protein
 • Asitlik
 • *Yağ
 • Yağsız kuru madde 
 •  Enterobakteriaceae *  analizleri yapılmaktadır.
PEYNİR:
Peynir fermantasyon veya mayalama ile süt proteini olan kazeinin  pıhtılaştırılması ile elde edilen bir süt ürünüdür. İşletmelerde hijyenik koşullara dikkat edilmediğinde, kötü kalite hammadde kullanıldığında, pastörizasyon koşulları yetersiz kaldığında peynirde bozulmalara neden olurlar. 
Bu kadar dış etkene bağlı bozulmalara açık olan bu ürünün son tüketiciye kadar sağlıklı bir şekilde geldiğini ürün analizleri müşterilerinize sunabilirsiniz.
Yapılması gereken analizler
 • Kalsiyum
 • Tuz
 • Kuru Madde
 • Protein 
 • Yağ Tayini
 • Salmonella spp.*
 • L.monocytogenes *
 • Koagulaz Pozitif Stafilokok *

YOĞURT:
Yoğurt üretimi geleneksel ve modern yöntemlerle yapılabilmektedir. Geleneksel yöntemle yoğurt üretiminde her şey tesadüflere bağlı olduğundan standart ve kaliteli bir yoğurt elde edilememektedir. Ancak modern yöntemle yoğurt üretiminde bütün işlem aşamaları kontrol altında tutulduğundan kaliteli ve standart bir ürün elde edilmektedir. Bu modern sistemi kurmak için ciddi yatırım yapan işletmeler en küçük hata da markalarının zarar görmesine sebep olurlar. Bunun için üretimin her aşamasında ürün analizleri önem taşımaktadır.
 Yapılması gereken analizler
    • E.coli (EMS)*

AYRAN
 Yapılması gereken analizler
 • E.coli
TEREYAĞI VE SÜRÜLEBİLİR SÜT ÜRÜNLERİ VE SADEYAĞ
 Yapılması gereken analizler
 • *Koagulaz pozitif stafilokoklar
 • *Salmonella spp
KAYMAK
 Yapılması gereken analizler
 • *Koagulaz pozitif stafilokoklar
 • *Salmonella spp.
 • *Listeria monocytogenes
KREMA
 Yapılması gereken analizler
 • salmonella
 • L.monocytogenes
KEFİR
 Yapılması gereken analizler
 • E.coli
DONDURMA
 Yapılması gereken analizler
 • *Enterobacteriaceae
 • *Salmonella spp.
 • *Listeria monocytogenes
Süttozu ve krema tozu, dondurma için toz karışımlar, peyniraltı suyu tozu, yayıkaltı suyu tozu ve süt bazlı toz
 • *Enterobacteriaceae
 • *Koagulaz pozitif stafilokoklar
 • *Salmonella spp.