Sistem Belgelendirme


ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi; özel olarak, Avrupa Akreditasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmış uluslararası geçerliliğe sahip bir standarttır. 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu standardın amacı, Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve artırmak, sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak, bu hizmetlerin verilmesi için gereken teknik şartları ortaya koymaktadır.