Sistem Belgelendirme


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi;  firmaların çevreye karşı olan sorumluluğunu kapsar.  Standardın uygulanması firmanın çevresel boyutta yasal şartları yerine getirmesine yardımcı olur. ISO 14001:2015 firmaların resmi kurumlarla olan çevre ile ilgili yasal süreçlerinde firmaya kolaylık sağlar.
  • Yapılan denetimlerle  firma kendi bünyesindeki eksiklikleri görür,
  • Belirlenen eksikliklere göre hareket eder,
Bu da firmaların örnek bir firma haline gelmesini ve rekabet ortamında bir adım daha ileride olmasını sağlar.