Sistem Belgelendirme


ISO 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi; bir firmada mesai başlamasından mesai bitimine kadar çalışan personelin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.
  • OHSAS da firmalarda iş güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
  • Böylece herhangi olumsuz bir durum söz konusu olduğunda bu sistem sayesinde sıkıntının nereden çıktığı anlaşılarak kök neden analizi ile sorun kaynağı giderilir.