Sistem Belgelendirme


ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi;  "bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir" şeklinde tanımlanır. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı'nı uygulamak olacaktır.
ISO 22301:2014 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir bir standarttır.