Sistem Belgelendirme


ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi; kurulan tüm organizasyonlar hedeflerini gerçekleştirmek için varlıklarını sürdürmektedir Birçok iç ve dış etken bu kuruluşların hedeflerini etkilemektedir. Bu etkenler, kuruluşların hedeflerine ulaşıp ulaşamayacakları konusunda belirsizliğe neden olmaktadır. Bu belirsizliğin, kuruluşların hedefleri üzerindeki etkisi “risk”dir. Bu nedenle, risk yönetimi tüm organizasyonların geçimini sağlama ve başarısı için merkezi bir konudur. Risk yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması, kuruluşların ilgili hukuki ve düzenleyici gerekliliklere ve uluslararası normlara uymasına yardımcı olur.
ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi; standardı, risk yönetimini bir organizasyonun başarısının merkezinde planlama, yönetim ve denetim gibi temel süreçlerin samimi bir parçası haline getirmek için bir araç sağlar.